Wykorzystanie drona do pomiarów geodezyjnych w energetyce

Niedawno, wykorzystując naszego drona do zadań w branży energetycznej, wykonaliśmy pomiary geodezyjne weryfikujące poprawność montażu mostków prądowych na słupach wysokiego napięcia.

Ich głębokość względem podstawy wysięgnika jest ściśle określona i powinna być zgodna z normami obowiązującymi w elektroenergetyce. Pomiary dotyczyły słupów mocnych na napowietrznej linii energetycznej Pelplin – Malbork 110 kV w przęsłach 21-54.
Oprócz tego rodzaju prac, wykonujemy specjalistyczne #usługidronowe dla energetyki, a nasi klienci mogą liczyć na najwyższą (nawet podniebną) jakość usługi!
Oto, co jeszcze robimy przy pomocy drona:

  • przeglądy infrastruktury energetycznej
  • rozciąganie linki wstępnej
  • instalowanie markerów, np. flag ostrzegawczych i odstraszaczy ptaków
  • oceny stanu technicznego obiektów inżynieryjnych
  • inspekcje farm wiatrowych i fotowoltaicznych
  • inwentaryzacje dendrologiczne lub dzikiej zwierzyny
  • i wiele, wiele więcej