Zawiadomienie o śmierci Prezesa Zarządu Energoprojektu– Kraków SA, Piotra Molskiego