Dostosowanie Stacji Elektroenergetycznej Dobrzeń

#ZałogaEltelNetworks podpisała umowę na dostosowanie Stacji Elektroenergetycznej Dobrzeń do nowej relacji napowietrznej linii energetycznej 400 kV Dobrzeń – Detmarovice. Zakontraktowane prace planujemy zakończyć do końca 2024 roku.

W ramach zamówienia wykonamy szereg istotnych działań, mających na celu usprawnienie i modernizację infrastruktury stacji. W szczególności obejmuje to dostawę i wymianę zabezpieczeń odcinkowych, a także dostosowanie pola rozdzielni 400 kV w stacji Dobrzeń. Prace te są niezbędne do uruchomienia linii i obejmują m.in.:

  • dostosowanie oprzewodowania
  • zmiany opisów w szafach obwodów wtórnych istniejących pól
  • inicjowanie współpracy z zabezpieczeniami na przeciwnym końcu linii

Dodatkowo, w ramach inwestycji, przewidziana jest wymiana telezabezpieczeń, dostosowanie układów telekomunikacyjnych oraz prace po stronie Stacji Elektroenergetycznej Wielopole. Po tym etapie przystąpimy do uruchomienia relacji, przeprowadzenia badań pomontażowych oraz aktualizacji dokumentacji.

Nasza firma, Eltel Networks, jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności instalacji elektroenergetycznej. Dlatego też, podejmujemy kompleksowe działania w celu dostosowania stacji elektroenergetycznych do nowych wymagań i norm.