Nowy kontrakt w Eltel Networks (41 mln zł)

Z wielką radością informujemy, że Eltel Networks wygrał postępowanie przetargowe i podpisał umowę ramową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) na kompleksowe usługi transformatorowe. Umowa o wartości 41 milionów złotych będzie obowiązywała przez kolejne dwa lata z opcjonalnym przedłużeniem o następny rok i obejmuje swoim zakresem teren całej Polski.

Formuła zlecania prac jest ujęta w tzw. Planie Utrzymania Technicznego, którego harmonogram publikowany jest z wyprzedzeniem i pozwala na korzystne rozplanowanie wykorzystywanych zasobów sprzętowych oraz wyjazdów zespołów.

Prace #ZałogaEltelNetworks obejmą badania, przeglądy i pomiary diagnostyczne jednostek transformatorowych, likwidację stanów zagrożeń pracy transformatora, prace awaryjne, opracowanie propozycji działań naprawczych oraz samo usunięcie awarii i sprawdzenie przed ponownym załączeniem.

Nasze laboratorium olejowe będzie wykonywać uzdatnianie oraz regenerację oleju transformatorowego.

Wielkie gratulacje dla #ZałogaEltelNetworks!