Projektujemy nowe linie elektroenergetyczne w Angoli

W ostatnim czasie Eltel Networks, mając wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania linii elektroenergetycznych w Angoli, otrzymał zlecenie na wykonanie prac projektowych związanych z planowaną budową nowych, jednotorowych napowietrznych linii 220 kV w Angoli pomiędzy prowincjami Lunda Norte, Lunda Sul i Moxico. Linie te, o łącznej długości około 500 km, będą częścią szerszego programu mającego na celu zapewnienie przesyłu energii elektrycznej do wschodniego regionu Angoli.

Zlecenie obejmuje opracowanie wstępnych założeń projektowych, analizę zaproponowanego przebiegu linii energetycznych wysokiego napięcia wraz z ewentualną propozycją zmian oraz opracowanie profili linii w programie PLS-CADD z uwzględnieniem wstępnego doboru typów słupów, ich podwyższeń i lokalizacji. Na podstawie opracowanych przez #ZałogaEltelNetworks materiałów, zamawiający będzie mógł  wykonać analizę wpływu budowy linii energetycznych na środowisko oraz społeczeństwo.

Bardzo nas cieszy możliwość pracy przy tym projekcie i wierzymy, że nasze doświadczenie zarówno w pracach projektowych, jak i realizacji zadań zagranicznych będzie stanowić solidną podstawę sukcesu tego przedsięwzięcia.

Gratulacje #ZałogaEltelNetworks!