Spotkanie z przedstawicielami Maschinenfabrik Reinhausen GMBH

Pod koniec lutego, w naszym biurze w Widełce odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Maschinenfabrik Reinhausen GMBH z Regensburga, producenta m.in. podobciążeniowych przełączników zaczepów montowanych w transformatorach. W spotkaniu udział wzięli pracownicy strony niemieckiej oraz przedstawiciele sprzedaży i marketingu z Eltel Networks

W trakcie wizyty skupiliśmy się na:

  • omówieniu dotychczasowej współpracy i osiąganych wynikach
  • analizie możliwości rozwoju wspólnej działalności, w tym rozszerzenia oferty i nowych rynków zbytu
  • programach kształcenia i zdobywania nowych umiejętności
  • wizycie na naszym polu testowym 110 kV oraz w laboratorium olejowym‌

Rozmowy z partnerami z Niemiec były dobrą okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów na kolejne lata współpracy. Cieszymy się, że możemy kontynuować budowanie naszej partnerskiej relacji i wspólnie dążyć do nowych sukcesów.