#UsługiDronowe – inwentaryzacja zwierzyny leśnej na terenie Gdańska

Pochwalimy się ciekawym zadaniem, które jest wartościowym uzupełnieniem naszej oferty usług wykonawczych w branży elektroenergetycznej. #ZałogaEltelNetworks pozyskała kolejne zlecenie dotyczące inwentaryzacji dzików za pomocą drona (bezzałogowego statku powietrznego) z wykorzystaniem detektora termowizyjnego na wybranych obszarach leżących w granicach miasta Gdańska.

Zleceniodawcą był Urząd Miasta Gdańska, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Co ciekawe, inwentaryzacja odbyła się w pełni zurbanizowanym środowisku miasta Gdańska. Wymagało to ścisłej koordynacji działań z funkcjonującą różnorodną infrastrukturą techniczną, jak np.: lotnisko czy port morski oraz współpracy z policją i strażą miejską.

Zadanie wykonali nasi specjaliści w ramach #UsługiDronowe z wykorzystaniem profesjonalnego drona, wyposażonego w detektor termowizyjny oraz kamerę światła widzialnego. Dzięki zastosowaniu metody inwentaryzacji z użyciem bezzałogowego statku powietrznego, liczenie dzikich zwierząt jest bezinwazyjne i umożliwia uzyskanie obiektywnych wyników poprzez obserwację niepłoszonych zwierząt w naturze.

Najprawdopodobniej, była to pierwsza w Polsce inwentaryzacja dzikiej zwierzyny wykonana na taką skalę w zurbanizowanym terenie miasta. Jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią tego pionierskiego projektu.

Brawo! Gratulacje #ZałogaEltelNetworks!