Zakończenie budowy linii elektroenergetycznej 110 kV Klementowice – Nałęczów oraz 110 kV Klementowice – Puławy Rudy

W grudniu 2023 zakończyliśmy prace wykonawcze i dokonaliśmy odbioru technicznego linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Klementowice – GPZ Nałęczów oraz linii 110 kV GPZ Klementowice – GPZ Puławy Rudy. Obecnie trwają jeszcze prace formalno – prawne kończące całą inwestycję.
Zakres działań wykonanych przez #ZałogaEltelNetworks to:

 • demontaż linii przewodów fazowych, izolacji, słupów oraz fundamentów
 • wykonanie nowych fundamentów
 • ustawienie słupów kratowych
 • zawieszenie nowych przewodów fazowych
 • montaż oznakowań linii (tablic numeracyjnych, informacyjnych, lotniczych oraz ostrzegawczych)
 • przełożenie istniejącego przewodu OPGW na nowe konstrukcje słupowe przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości łączności przewodu OPGW

Wykonana przez Eltel Networks przebudowa obejmowała:
Linię energetyczną 110 kV Klementowice – Nałęczów

 • fundamenty prefabrykowane 41 kpl.
 • konstrukcje stalowe (słupy) 41 szt.
 • całkowita długość linii 11,17 km

Linię energetyczną 110 kV Klementowice – Puławy Rudy

 • fundamenty prefabrykowane 29 kpl.
 • konstrukcje stalowe (słupy) 29 szt.
 • całkowita długość linii 8,038 km

Gratulujemy naszym brygadom zaangażowanym w realizację tego projektu!