#ZałogaEltelNetworks prowadzi szkolenie ze specustawy

Pod koniec stycznia, nasz zespół formalno-prawny przeprowadził profesjonalne szkolenie dla pracowników ENERGA - OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie. Spotkanie dotyczyło:

  • zmian w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych i ich zastosowanie w realizacji budowy linii 110 kV oraz
  • zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV.

Najważniejsze założenia specustawy i rozporządzenia to:

  • określenie precyzyjnego wykazu inwestycji towarzyszących, dotyczących przebudowy linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym
  • zapewnienie równomiernego rozwoju sieci elektroenergetycznej oraz wspieranie wzrostu gospodarczego, co znalazło odzwierciedlenie w wyborze inwestycji obejmujących obszar całej Polski
  • inwestycje te mają kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości zasilania odbiorców, zwłaszcza w kontekście dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną
  • realizacja projektów inwestycyjnych związanych z przebudową sieci dystrybucyjnych stanowi istotny element w osiąganiu strategicznych celów zdefiniowanych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r., przyjętej przez Radę Ministrów w 2021 r. 

Szkolenie, zorganizowane przez #ZałogaEltelNetworks, miało ciekawą, interaktywną formułę z podziałem uczestników na role, tak aby trudną materię przepisów prawnych przedstawić w przystępny i interesujący sposób. Było ciekawie, dynamicznie, z merytoryczną dyskusją i aktywnym udziałem słuchaczy!

Brawo!!! 👏 Doskonałe szkolenie! 👌