Bogdan Sobolak

Doświadczenie zawodowe w energetyce, w szeroko rozumianym wykonawstwie, zdobywa od 2015 r. - zarówno od strony inżynierskiej, jak i zarzadzania kontraktami. Związany z Eltel Networks Energetyka SA od 2019 r. Początkowo, jako inżynier ds. eksploatacji linii, realizujący głównie prace modernizacyjne oraz eksploatacyjne przy liniach WN i NN. Od maja 2021 roku jest kierownikiem sekcji eksploatacji linii. Nastawiony mocno na rozwój - nie tylko swój, ale całego zespołu. Obecnie skupiony na powrocie do prac w technologii PPN na liniach NN.

 

Publikacje:

Eksploatacja energetycznych linii napowietrznych – problemy i rozwiązania