Dominik Brudniak

Absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku Budownictwo. Od 2005 roku, z niewielką przerwą, związany z firmą Eltel Networks Engineering SA. Zajmuje się projektowaniem konstrukcji wsporczych i ich fundamentów dla linii o napięciu 110 kV oraz wyższym. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT-80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych, uczestniczył w opracowaniu polskiego załącznika do normy PN-EN 50341-1:2013-03 w zakresie konstrukcyjnym. Aktywny członek CIGRE.

 

Publikacje:

Rodzaje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych