Elżbieta Grosiak-Ignasiak

Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydziału Elektrycznego na kierunku Elektrotechnika. Od 2018 roku czynnie pracuje w branży energetycznej. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Z początkiem 2022 roku dołączyła do zespołu Eltel Networks Engineering SA. Zajmuje się projektowaniem liniowych obiektów sieci energetycznej.

 

Publikacje:

Nowoczesne magazyny energii fotowoltaicznej – czy firma może być samowystarczalna energetycznie?