Filip Ratkowski

W Eltel Networks Energetyka SA od 2017 na stanowisku Inżynier CBR (Centrum Badawczo-Rozwojowe). Zajmuje się rozwojem nowych usług i udoskonalaniem istniejących procesów. Doktorant na kierunku Elektrotechnika na Politechnice Gdańskiej, mgr inż. fizyki technicznej.


Publikacje:

Termowizja przestrzenna jako metoda diagnostyki stacji elektroenergetycznych