Krzysztof Ściobłowski

Od 2005 roku zajmuje się projektowaniem linii elektroenergetycznych, najpierw jako asystent projektanta, później projektant, kierownik zespołu projektowego, a ostatnio kierownik działu linii - generalny projektant w Eltel Networks Engineering SA.
Autor założeń projektowych dla wszystkich serii słupów 110 kV oraz większości 400 kV opracowanych w oparciu o normy PN-EN 50341-3-22:2010 i PN-EN 50341-2-22:2016. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT-80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych, uczestniczył w opracowaniu polskiego załącznika NNA normy PN-EN 50341-2-22:2016 w zakresie części elektrycznej.
W pracy stawia na wysoką jakość projektów i docenia zaangażowanie ludzi. 

 

Publikacje:

Projektowanie linii napowietrznych - etapy procesu krok po kroku