Piotr Wyrzykowski

Od 2004 roku pracuje w przygotowaniu ofert i sprzedaży w Eltel Networks. Prowadzi zespół kosztorysantów przygotowujących wyceny na wciąż rozwijającym się rynku elektroenergetycznym. Jest pierwszą linią kontaktu dla klientów poszukujących usług związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem obiektów infrastruktury energetycznej oraz produktów innowacyjnych. Posiada certyfikat International Project Management Association, praktykuje do certyfikacji PMI Risk Management Professional.

 

Publikacje:

Słownik pojęć i zagadnień dotyczących elektroenergetyki, część 1, litery A-I
Słownik pojęć i zagadnień dotyczących elektroenergetyki, część 2, litery J-N
Słownik pojęć i zagadnień dotyczących elektroenergetyki, część 3, litery O-P
Słownik pojęć i zagadnień dotyczących elektroenergetyki, część 4, litery R-Z