Przemysław Puchta

Związany z Eltel Networks Energetyka SA od 2007 roku. Przez te kilkanaście lat uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów elektroenergetycznych w zakresie formalno-prawnym, w tym budowy linii oraz stacji 110 kV, 220 kV i 400 kV. Każdy projekt to nowe wyzwanie i pole do wykorzystania zdobytej wiedzy. Ceni pracowitych ludzi i poczucie humoru. Kieruje się mottem Konfucjusza: "Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu".

 

Publikacje:

Inwestycja w infrastrukturę elektroenergetyczną