Wojciech Kuraszkiewicz

Doświadczenie zawodowe w energetyce zawodowej zdobył w okresie 17 lat pracy zarówno w obszarze stricte inżynierskim, jak i zarządzania kontraktami. Swoją karierę zawodową rozpoczął na stanowisku inżyniera obwodów wtórnych, następnie pełnił funkcje kierownika grupy rozruchowej, kierownika specjalistycznej sekcji obwodów wtórnych, dyrektora projektów prowadzącego zadania inwestycyjne - w tym te najbardziej skomplikowane (modernizowane, czynne obiekty „przyelektrowniane”). Obecnie jest odpowiedzialny za wydział stacji i eksploatacji. Posiada uprawnienia budowlane (wykonawcze) w branży sieci elektrycznych oraz uprawnienia do zarządzania projektami IPMA. Motto Wojciecha w codziennej pracy zawodowej to szacunek i partnerstwo w biznesie oraz budowanie marki firmy poprzez kompetencje i ciągły rozwój pracowników.

 

Publikacje:

Przesył prądu w systemie HVDC – zalety vs wady