Usługi elektroenergetyczne – czym kierować się przy wyborze firmy

20 min
Kompleksowe usługi elektroenergetyczne oferowane przez renomowaną firmę z branży elektroenergetycznej - eltelnetworks.pl

Dzisiejsza rzeczywistość nie ma racji bytu bez prądu. Zapotrzebowanie na usługi elektroenergetyczne stale rośnie, a jednocześnie na co dzień niewiele wiemy o sposobach wytwarzania i przesyłania prądu. Budowa całej infrastruktury energetycznej jest skomplikowanym i trudnym procesem, podobnie jak konserwacja istniejących już instalacji, dlatego zadania te powinny być powierzane profesjonalistom z dużą wiedzą i doświadczeniem w tworzeniu i eksploatacji sieci energetycznych. Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy z branży elektroenergetycznej?

Kompleksowe usługi elektroenergetyczne i nie tylko

Szeroki zakres, kompleksowość usług i możliwości oferowanych przez firmę pozwala mieć pewność realizacji całości inwestycji we współpracy z jednym wykonawcą pracującym w systemie „pod klucz” (zaprojektuj i wybuduj). Taka forma pracy znacznie usprawnia cały proces. Renomowane firmy działające w sektorze sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych proponują klientom pełną ofertę usług projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych dla linii oraz stacji czy instalacji przemysłowych

Część projektowa

Decyzję o rozpoczęciu projektu poprzedza analiza – studium wykonalności (feasibility study). Taka wstępna ocena inwestycji jest niezbędna w procesie podejmowania decyzji, ze względu na obiektywne oszacowanie mocnych i słabych stron projektu, możliwych rozwiązań technicznych, włącznie z analizą potencjalnych zagrożeń i możliwości – a to z kolei jest istotnym elementem pozwalającym na oszacowanie kosztów inwestycji. Część projektowa, jako pierwszy filar usług energetycznych, obejmuje m.in.:

 • kwestie formalno-prawne: analiza lokalizacji inwestycji, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, w tym uzyskiwanie zgód właścicieli nieruchomości i pozwoleń na wejście w teren (prawo drogi), decyzji administracyjnych i in.;
 • projektowanie instalacji elektroenergetycznych: np. linii oraz stacji przesyłowych niskich, średnich, wysokich i najwyższych napięć;
 • projekty sieci teleinformatycznych, światłowodowych, szerokopasmowych z uwzględnieniem różnych warunków brzegowych, w tym istniejącej infrastruktury;
 • przygotowywanie projektów instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii wraz z systemami zarządzania generacją i dystrybucją energii;
 • projektowanie wielkoobszarowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych;
 • wykonywanie projektów niezbędnej infrastruktury i konstrukcji, np. słupów kratowych/rurowych wraz z fundamentami, obiektów kubaturowych, części ogólnobudowlanej itp.;
 • błyskawiczne projekty odtwarzające naruszoną, np. w wyniku awarii, infrastrukturę;
 • opracowanie projektów wycinki i/lub nasadzeń wraz z kompletem niezbędnych zezwoleń;
 • optymalizacja rozwiązań, aby były one kompaktowe, rozsądne kosztowo, a jednocześnie odpowiadały standardom oraz wymaganiom technicznym.

Część wykonawcza

Część wykonawcza to wszelkie czynności związane z dostawami i fizyczną realizacją projektu Realizację zarówno projektu, jak i samego wykonania usługi elektroenergetycznej warto powierzyć podmiotowi wykorzystującemu w swojej pracy nowoczesne metody i narzędzia: fotogrametria, skaning laserowy (LiDAR), przestrzenne pomiary termowizyjne, wykorzystywanie w pracy dronów etc. (więcej na ten temat w dalszej części artykułu).

Na firmę wykonawczą należy patrzeć całościowo. Realizacja inwestycji energetycznej jest połączeniem wiedzy inżynieryjnej, prawnej oraz kompetentnych zasobów wykonawczych i umiejętności negocjacyjnych oraz organizacyjnych. Ponadto, atutem każdej firmy z branży elektroenergetycznej (zwłaszcza na etapie wykonawczym projektu) jest umiejętność działania w sytuacjach nagłych. W tym przypadku chodzi o sprawne znajdowanie skutecznych rozwiązań technicznych w przypadku zdarzeń nieprzewidzianych oraz proponowanie rozwiązań, które zapewniają maksymalny komfort i bezpieczeństwo klienta w okresie użytkowania obiektu/instalacji.

Część eksploatacyjna

Część eksploatacyjna – ważniejsza niż się wydaje. Zaskakujący dla niektórych może być fakt, jak niezwykle istotne jest utrzymanie zbudowanej już infrastruktury w nienagannym stanie. Poniesienie stosunkowo niewielkich nakładów na obsługę eksploatacyjną pozwala na kontrolę stanu urządzeń i infrastruktury elektroenergetycznej, wczesne wykrywanie stanów przedawaryjnych, czy wręcz zapobieganie potencjalnym awariom. Profesjonalna firma wykonawcza z branży elektroenergetycznej świadczy usługi związane z eksploatacją sieci w zakresie niezbędnym do utrzymania danej infrastruktury w doskonałym stanie technicznym, a do kluczowych zakresów realizowanych w ramach tej usługi należą m. in.:

 • przeglądy eksploatacyjne linii i urządzeń stacyjnych,
 • wymiana niezbędnych części i materiałów eksploatacyjnych,
 • pomiary i badania diagnostyczne instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
 • lokalizowanie i likwidowanie ewentualnych awarii lub stanów przedawaryjnych,
 • wymiana/naprawa/konserwacja okresowa konstrukcji i urządzeń.

Usługi elektroenergetyczne i wykorzystanie nowych technologii

Dostęp do nowoczesnych technologii i metod pracy to niezwykle ważna cecha cenionych firm z branży elektroenergetycznej i dobra wskazówka w przypadku wybierania partnera do współpracy w zakresie usług elektroenergetycznych. Dynamiczny rozwój tego sektora sprawia, że korzystanie z najnowszych możliwości nauki i techniki pozwala na szybką i bezpieczną realizację zlecenia. Na jakie udogodnienia można liczyć w tym zakresie?

 • Drony – wykorzystywane od niedawna, sprawnie przeprowadzają oględziny i inspekcje różnych instalacji elektroenergetycznych. Wykonują również część prac w procesie budowy: przeciąganie linek wstępnych, montaż odstraszaczy ptaków na liniach pod napięciem czy zawieszanie tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych na przewodach. Do ich zadań należy również tworzenie mapy fotograficznej terenu (tzw. ortofotomapy).
 • Skaning laserowy – umożliwia sprawne odwzorowanie przestrzenne infrastruktury elektroenergetycznej, badanie odkształceń konstrukcyjnych, pomiary objętości oraz obrazowanie istniejącej w obrębie konstrukcji roślinności. Rodzajem skanowania jest również termowizja przestrzenna pozwalająca na kontrolę termiczną dużej części instalacji elektroenergetycznej w jednej chwili.
 • Magazyny energii – rosnąca ilość energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych wymaga magazynowania i umiejętnego zarządzania nią. Magazyny umożliwiają awaryjne dostawy w przypadku braku zasilania dla odbiorców priorytetowych lub podtrzymanie zasilania dla własnych potrzeb. Do najnowocześniejszych rozwiązań w obszarze projektowania i budowy magazynów energii zalicza się obecnie technologię 3S (SunSmartStore), która doskonale wpisuje się w proekologiczne podejście stawiające na wykorzystanie OZE i gospodarkę energią odnawialną.
Instalacja elektroenergetyczna budowana w oparciu o najnowsze technologie - eltelnetworks.pl

Nowoczesne usługi elektroenergetyczne obejmują sprytne wykorzystanie dostępnych technologii. Tutaj dron przeciągający linkę wstępną nad Nogatem, Linia 110 kV.

Elastyczność i podejmowanie nowych wyzwań

Elektroenergetyka stawia przed wykonawcami wiele wymagań. Najlepsze firmy z branży usług elektroenergetycznych można poznać również po odwadze w realizacji niestandardowych projektów. Wymagają one nieszablonowego myślenia, kreatywnego podejścia w celu wypracowania optymalnych dla obu stron rozwiązań. Wyjście poza ustalony schemat i własną strefę komfortu to ważna przesłanka, że dana firma podejmuje ryzyko w pokonywaniu napotykanych przeszkód i konsekwentnie dąży do celu.

Wizerunek, referencje, gwarancje, terminowość...

Dbałość o własny wizerunek to jedno, ale o firmie świadczą również klienci. Podmiot, który może pochwalić się udanymi realizacjami we współpracy z wieloma firmami w kraju i poza nim, jest zdecydowanie partnerem godnym zaufania. Oczywiście ostateczny wybór wykonawcy jest zwykle wypadkową wielu przesłanek. Kluczowe znaczenie najczęściej ma budżet całej inwestycji, który jednak nie powinien przesłaniać ważnych aspektów jakościowych. Terminowość wykonania prac w przypadku najlepszych wykonawców jest sprawą priorytetową. Nie bez znaczenia jest też sam proces zarządzania projektem, który pozwala na dostarczenie zadania inwestycyjnego na czas. Często jest ono skorelowane z finansowaniem lub innymi większymi inwestycjami, więc niewłaściwe zarządzanie projektem mogłoby zniweczyć całość. Na prognozę przyszłej współpracy wpływ ma również kondycja firmy – jej stabilność rynkowa wsparta gwarancjami (bankowymi lub udzielanymi przez ubezpieczycieli). Wysokie standardy bezpieczeństwa oraz systemy kontroli jakości i ochrony środowiska również należy wziąć pod uwagę, planując przyszłą współpracę. Podpisanie umowy, poprzedzone staranną analizą potencjalnego partnera biznesowego, zapobiega ewentualnym rozczarowaniom i roszczeniom którejkolwiek ze stron.

Zobacz, dlaczego warto współpracować z Eltel Networks

Autor: Tomasz Kopiec