Energetyka morska

15 min
Energetyka morska w Eltel Networks

Energetyka morska


Budowa morskich farm wiatrowych (Offshore Wind Farm - OWF) w Polsce jest zgodna z założeniami i celami strategii energetycznej Unii Europejskiej. Jest ona także związana z unijnymi programami wykonawczymi, które obejmują plany rozwoju sektora energetycznego, w tym odnawialnych źródeł energii (OZE). Nawiązuje to również do zbieżności założeń rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, żeglugi, celów polityki społeczno-gospodarczej oraz zasad zrównoważonego rozwoju utrzymywanymi zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Zastanawiasz się, jakie są plany związane z budową OWF na Bałtyku? Z poniższego artykułu dowiesz się, jak ma wyglądać morska energetyka wiatrowa w Polsce w najbliższej przyszłości.


Założenia polskiej polityki energetycznej w zakresie OZE

W 2021 roku polski rząd przyjął uchwałę w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP 2040). Zawarto w niej wieloletnią strategię naszego kraju w zakresie rozwoju sektora energetycznego. Opisane w ustawie plany mają na celu zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki i efektywności energetycznej oraz ograniczyć oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko naturalne, przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów energetycznych Polski.

Należy zauważyć, że w PEP 2040 wskazano rozwój morskiej energetyki wiatrowej jako jeden z najważniejszych projektów dla polskiej energetyki. Dodatkowo zaznaczono, że energia z morskich elektrowni wiatrowych jest najbardziej przewidywalnym źródłem energii elektrycznej spośród wszystkich technologii OZE. Zapewnia ona wyższe współczynniki wykorzystania mocy w porównaniu do lądowych farm wiatrowych oraz systemów fotowoltaicznych. Oprócz powyższych, podobnie jak w przypadku energetyki wiatrowej na lądzie, morska energetyka wiatrowa na polskich wodach oferuje znaczny udział krajowych dostawców. Z tego też powodu jej rozwój może mieć pozytywny wpływ na polską gospodarkę.


Dlaczego warto inwestować w morską energetykę wiatrową w Polsce?

Morska energia wiatrowa posiada wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych farm wiatrowych budowanych na lądzie. Korzyści tego typu rozwiązań to:

  1. Wysoka stabilność prędkości wiatru. Prędkość wiatru na morzu jest bardziej stała, co oznacza, że morskie farmy wiatrowe mogą działać wydajniej i generować więcej energii niż turbiny instalowane na lądzie.

  2. Brak sprzeciwów społeczności lokalnych. Morska energetyka wiatrowa nie wywołuje sprzeciwów ludności wywołanych względami estetycznymi i hałasem tak, jak to ma miejsce w przypadku lądowych farm wiatrowych.

  3. Duże obszary do zagospodarowania. Obszary do zagospodarowania na morzu są o wiele większe niż w przypadku lądów. W związku z tym, budowy morskich farm wiatrowych nie ograniczają warunki np. zagospodarowania przestrzennego czy ukształtowanie terenu.

  4. Większa generowana moc. Ze względu na mniejszą liczbę ograniczeń przestrzennych, na morzu można montować większe turbiny wiatrowe generujące więcej czystej energii.

  5. Wiatr to zasób odnawialny. Elektrownie wiatrowe na morzu nie generują dodatkowej emisji gazów cieplarnianych tak, jak konwencjonalne elektrownie, produkujące energię z paliw kopalnych.


Wady morskich farm wiatrowych

Niemniej jednak branża morskiej energetyki wiatrowej nie jest pozbawiona wyzwań czy też wad. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na wyższe koszty instalacji, konserwacji i złożoność łańcucha dostaw przy budowie OWF. Wynika to przede wszystkim z wyzwań logistycznych związanych z tworzeniem niezbędnej infrastruktury na morzu. Drugim problemem może być transport personelu i dużych elementów turbin na duże odległości. Ponadto, turbiny morskie muszą być specjalnie zaprojektowane, aby wytrzymać trudniejsze warunki panujące na otwartych wodach, co ostatecznie prowadzi do wyższej ceny za kilowat.

Nie można także zapominać o możliwym wpływie morskich farm wiatrowych na środowisko. Morskie farmy wiatrowe to rozwiązanie nowe i nadal nie wiadomo, jakie będzie miało wpływ na ekosystemy morskie czy migrację ptaków. Dodatkowo, przy projektowaniu elektrowni wiatrowych na morzu trzeba przeanalizować ich potencjalne oddziaływanie na pobliskie szlaki żeglugowe.

Projektujemy elektrownie morskie - Eltel Networks

Elektrownia morska


Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce

Przedstawiciele branży energetycznej jednomyślnie zauważają, że morska energetyka wiatrowa w Polsce będzie szybko się rozwijać. Natomiast farmy wiatrowe w naszym kraju mają powstać w wyłącznej strefie ekonomicznej polskiego Morza Bałtyckiego. Już w 2026 roku pierwsze turbiny wiatrowe mają zostać oddane do użytku. Aktualnie na różnych etapach realizacji znajduje się dziesięć projektów OWF o łącznej mocy wynoszącej blisko 6 GW. Na przykład w maju 2023 roku rozpoczęła się budowa infrastruktury przesyłowej dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power na zlecenie Grupy Orlen i Northland Power.

Warto zauważyć, że zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia morskiej energetyki wiatrowej. Środki uzyskane w ten sposób pomogą Polsce osiągnąć cele w zakresie energii odnawialnej (OZE) bez nadmiernego zakłócania konkurencji. Całkowity maksymalny budżet programu wynosi 22,5 mld euro i będzie realizowany do 2030 roku. Ostatecznie polski system wsparcia ma umożliwić wybudowanie do 2040 roku morskich farm wiatrowych, które generować będą łączną moc sięgającą 11 GW. W założeniach polska energetyka wiatrowa ma zatem zapewniać niemalże 20% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju.