Ile czystej energii produkuje farma wiatrowa?

10 min
Farma wiatrowa

Farma wiatrowa

W dzisiejszych czasach energia kinetyczna i moc naturalnych przepływów powietrza, które nazywamy wiatrem, są wykorzystywane na masową skalę do wytwarzania energii elektrycznej. Dobrze zlokalizowana lądowa farma wiatrowa generuje dziesiątki megawatów energii elektrycznej, a prąd wytworzony poprzez turbinę wiatrową jest jednym z najbardziej opłacalnych, czystych i łatwo dostępnych źródeł energii na świecie. Zastanawiasz się, ile energii elektrycznej może wyprodukować farma wiatrowa? Z poniższego artykułu dowiesz się, ile energii można wyprodukować dzięki sile wiatru.


Od czego zależy, ile energii elektrycznej wytwarza turbina wiatrowa?

To ile energii może wytworzyć pojedyncza turbina wiatrowa, zależy przede wszystkim od jej rozmiaru oraz prędkości wiatru przepływającego przez łopaty wirnika. Te dwa aspekty mają decydujący wpływ na ilość produkowanej energii elektrycznej. Z tego powodu w ciągu ostatniej dekady turbiny wiatrowe stały się wyższe, ponieważ taki zabieg projektowy umożliwił stosowanie dłuższych łopat. Po drugie, pojawiła się możliwość wykorzystania lepszych zasobów wiatru, które są dostępne na wyższych wysokościach.

Należy także zauważyć, że każdy typ turbiny wiatrowej jest w stanie wygenerować maksymalną energię elektryczną w zakresie pewnych prędkości wiatru. Zazwyczaj są to prędkości od 45 do 90 kilometrów na godzinę. Niemniej jednak, jeśli wiatr wieje słabiej, to produkcja energii elektrycznej zwykle spada w tempie wykładniczym, a nie zatrzymuje się całkowicie. Na przykład ilość wytwarzanej energii zmniejszy się mniej więcej ośmiokrotnie, jeżeli prędkość wiatru spadnie o połowę. Z drugiej strony, jeżeli wiatr będzie zbyt silny, turbina wiatrowa wyłączy się automatycznie, aby zapobiec uszkodzeniu.


Produkcja energii z farmy wiatrowej

Należy zauważyć, że energia z farmy wiatrowej jest wynikiem pracy turbin wiatrowych, które są budowane zarówno na morzu, jak i na lądzie. Pojedyncza, nowoczesna morska turbina wiatrowa może generować nawet 8 megawatów (MW) energii. Natomiast większość lądowych turbin wiatrowych ma moc 2-3 megawatów (MW). Zatem może ona wyprodukować ponad 6 milionów kilowatogodzin (kWh) energii elektrycznej rocznie. To wystarczy, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną około 1500 przeciętnych gospodarstw domowych.

Jako ciekawostkę należy podać, że pod koniec 2022 roku w Danii została uruchomiona największa, prototypowa turbina wiatrowa na świecie. Ma ona generować aż 15 MW i powinna wytwarzać w skali roku blisko 80 GWh energii elektrycznej. Odpowiada to zapotrzebowaniu generowanemu przez około 20 tys. europejskich gospodarstw domowych. Jednakże, patrząc na budowę farm wiatrowych z perspektywy ekologii, to turbina wiatrowa o mocy około 1 MW może rocznie wytworzyć wystarczającą ilość czystej energii dla około 300 domów. Jest to niewątpliwie świetnym wynikiem.

Energia z farmy wiatrowej

Energia z farmy wiatrowej


Wiatr a produkcja energii z turbiny wiatrowej

Trzeba jednak pamiętać, że energia z farmy wiatrowej jest wytwarzana tylko, gdy wieje wiatr. A każda turbina wiatrowa wytwarza jej więcej, jeżeli wiatr będzie wiał szybciej. Wszystko to oznacza, że zdolność turbiny wiatrowej do generowania maksymalnej możliwej ilości energii zależy od wiatru.

Farmy wiatrowe są zatem starannie planowane, aby mieć pewność, że znajdują się w miejscach o niezawodnej sile wiatru przez cały rok. Zwykle znajdują się one na szczycie wzgórza lub wzniesieniach z dużą ilością otwartej przestrzeni wokół. Są one także lokalizowane na wybrzeżach. Dlatego wiele farm wiatrowych w Polsce jest zlokalizowanych na północy kraju.


Największe farmy wiatrowe w Polsce

W Polsce nadal budowane są nowe, coraz większe farmy wiatrowe. Z zakończonych inwestycji należy wyróżnić trzy największe:

  1. Farmę wiatrową Banie — która składa się z 106 turbin i ma moc 243 MW.
  2. Farmę wiatrową Potęgowo — składającą się z 81 turbin o łącznej mocy 219 MW.
  3. Farmę wiatrową w Margoninie — ma ona 60 wiatraków o łącznej mocy 120 MW.


Ile energii elektrycznej pochodzi z elektrowni wiatrowych w Polsce?

Z danych opublikowanych przez GUS na koniec 2022 roku, w Polsce w 2021 roku energia pochodząca z wiatru stanowiła 10,9% energii wyprodukowanej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Natomiast moc zainstalowana farm wiatrowych wynosi w naszym kraju ponad 7,8 GW. Dodatkowo, farmy wiatrowe stanowiły 13,4% ogółu mocy zainstalowanej (energetyka OZE i konwencjonalna).