Układy CCGT

15 min
Elektrownia CCGT | Eltel Networks

Elektrownia CCGT

Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) to generator z turbiną gazową w układzie połączonym, który ma za zadanie wytwarzać energię elektryczną. Jest to nowoczesny sposób produkcji energii, dzięki któremu z jednej strony redukuje się emisję szkodliwych substancji do atmosfery, a z drugiej zwiększa się wydajność konwencjonalnych elektrowni gazowych. Z poniższego artykułu dowiesz się, czym jest, jak działa i jakie są zalety elektrowni gazowo-parowej pracującej w cyklu łączonym (CCGT).


Czym jest układ Combined Cycle Gas Turbine?

Turbina gazowa działająca w układzie łączonym wykorzystuje dwie działające na rynku energetycznym technologie produkujące energię elektryczną: gazową i parową, łącząc ją w jedną jednostkę. Zatem, proces wytwarzania energii w cyklu kombinowanym polega na odzyskiwaniu temperatury ze spalin i wykorzystaniu tego ciepła do wytwarzania dodatkowej energii. Dzięki temu uzyskiwana jest znaczna poprawa sprawności wykorzystywanej energii cieplnej w porównaniu do konwencjonalnej elektrowni parowej.

W układzie Combined Cycle Gas Turbine turbina gazowa i parowa są sprzężone z jednym generatorem. Za sprawą tego układu sprawność pracy wzrasta o około 50-60%, dzięki odprowadzaniu spalin z turbiny gazowej do wytwornicy pary z odzyskiem ciepła. Natomiast ciepło odzyskane w procesie łączonym spalania gazu jest wystarczające do napędzania turbiny parowej o mocy elektrycznej wynoszącej blisko 50% mocy generatora turbiny gazowej.

Zasada działania CCGT

Działanie turbin gazowych w cyklu łączonym można podzielić na etapy.

Pierwszy jest taki sam, jak w przypadku instalacji z turbiną gazową działającą w standardowym układzie. Prosta elektrownia gazowa z obiegiem otwartym jest wyposażona w sprężarkę, komorę spalania i turbinę. W przypadku tego typu cyklu temperatura wejściowa do turbiny, podobnie jak temperatura wyjściowa gazów spalinowych, jest bardzo wysoka. Jest to zatem temperatura wystarczająca do wykorzystania w drugim obiegu, w którym jako czynnik roboczy wykorzystuje się parę wodną, korzystając z zasady działania znanej z elektrociepłowni.

Warto zauważyć, że zasysane do układu powietrze jest oczyszczane, chłodzone i kontrolowane. Natomiast nowoczesne turbiny gazowe są w stanie z powodzeniem działać w wielu różnych klimatach i środowiskach dzięki systemom filtracji powietrza wlotowego, które są specjalnie zaprojektowane pod kątem lokalizacji zakładu.

Następnie oczyszczone powietrze jest sprężane i mieszane z gazem ziemnym oraz zapalane, co powoduje jego rozprężanie. Ciśnienie wytworzone w wyniku rozprężania obraca łopatki turbiny, które są przymocowane do wału i generatora, wytwarzając elektryczność.

W drugim etapie ciepło spalin wytwarzanych w turbinie gazowej jest wykorzystywane do wytwarzania pary poprzez przepuszczenie jej przez generator pary z odzyskiem ciepła (Heat Recovery Steam Generator - HRSG). Temperatura pary wynosi w tym przypadku od 420 do 580°C.

W generatorze pary z odzyskiem ciepła wysoko oczyszczona woda przepływa w rurach, a gorące gazy krążą wokół niej, wytwarzając w ten sposób parę. Para następnie obraca turbinę i sprzężony generator w celu wytworzenia energii elektrycznej. Gorące gazy opuszczają HRSG w temperaturze około 140°C i są odprowadzane do atmosfery.

Reasumując elektrownia gazowo-parowa działa w następujący sposób:

 1. Poprzez spalanie gazu ziemnego napędzana jest turbina elektrowni gazowej, produkując energię elektryczną.

 2. Dzięki wykorzystaniu gorących spalin z procesu spalania wytwarzana jest para wodna.

 3. Wyprodukowana para wodna napędza turbinę elektrowni parowej, generując dodatkową energię.

Układy CCGT | Eltel Networks

Układy CCGT

Zalety zastosowanie nowoczesnych generatorów z turbina gazową

Do głównych zalet elektrowni posiadająych układ CCGT należy:

 1. Zwiększona wydajność produkcyjna zakładu - wzrost wynoszący około 50%.

 2. Niższe koszty inwestycji - w porównaniu do konwencjonalnej elektrowni parowej mniejsze nawet o 30%.

 3. Zmniejszone zapotrzebowanie na wodę.

 4. Możliwość instalacji podzielonej na etapy.

 5. W pełni zautomatyzowana obsługa - do obsługi CCGT nie jest wymagana duża liczba personelu.

 6. Wysoka niezawodność i elastyczność pracy - układ CCGT może szybko uruchamiać się i wyłączać.

 7. Mniejszy wpływ na środowisko - w porównaniu do innych elektrowni konwencjonalnych w najmniejszym stopniu wpływa na globalne ocieplenie.

 8. Krótki czas realizacji inwestycji.

Wady Combined Cycle Gas Turbine

Pomimo wielu zalet, należy zauważyć, że to rozwiązanie ma także swoje wady. Wśród nich należy wyróżnić:

 1. CCGT to nowoczesna, ale nadal droga technologia, co zwiększa koszt początkowej inwestycji.

 2. Efektywność pracy turbiny parowej spada przy mniejszym obciążeniu turbiny gazowej.

 3. Do pracy w wysokich temperaturach i ciśnieniach wymagane są droższe, dedykowane materiały (np. odpowiedniej jakości stal).

 4. Ograniczona możliwość zmiany paliwa zasilania turbiny gazowej.

Dlaczego warto stosować układ CCGT?

Elektrownia gazowa pracująca w cyklu łączonym jest bardzo wydajną jednostką wytwarzania energii. CCGT jest rozwiązaniem nowoczesnym, przyjaznym środowisku i wysoce efektywnym. Należy zauważyć, że elektrownie pracujące w cyklu łączonym są także o wiele bardziej ekonomiczne w porównaniu do elektrowni konwencjonalnych.