Zachowanie bezpiecznej odległości od linii energetycznych

10 min
Bezpieczna odległość od linii energetycznych Eltel Networks

Bezpieczna odległość od linii energetycznych

W dzisiejszych czasach wszystkie przedsiębiorstwa działające w obszarze budowy sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących norm i przepisów prawa. Natomiast każdy aspekt bezpieczeństwa powinien być przewidziany już na etapie projektowania infrastruktury energetycznej. Profesjonalne firmy zajmujące się budową sieci energetycznych muszą wykonywać zlecone im inwestycje zgodnie z obowiązującymi normami. Ważnym aspektem, na który chcemy zwrócić uwagę w poniższym wpisie, jest kwestia zachowania bezpiecznej odległości od linii energetycznych. Jest to niezwykle ważne już na etapie projektowania i budowy sieci elektroenergetycznych.

Bezpieczna odległość od linii energetycznych — obowiązujące normy

Każda firma, budując linię energetyczną, musi kierować się przepisami zawartymi w normach. Zawarto w nich szereg przydatnych informacji, które mają wpływ na bezpieczeństwo jej użytkowników. W tym zakresie warto zwrócić uwagę na obowiązujące w Polsce normy, w których zawarto informacje, jaką odległość od linii energetycznych napowietrznych należy zachować oraz jak się ją wyznacza. Należą do nich:

 1. PN-EN 50341-1:2013-03 - zawiera ona wymagania ogólne i specyfikacje dotyczące elektroenergetycznych linii napowietrznych prądu przemiennego powyżej 1 kV.
 2. PN-EN 50341-2-22:2022-06 - część druga normy dotycząca krajowych warunków normatywnych dla Polski. Dotyczy elektroenergetycznych linii napowietrznych prądu przemiennego powyżej 1 kV.
 3. SEP N SEP-E-003 - określa zasady projektowania i budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz niepełnoizolowanymi.
 4. PN-E-05100-1:1998 - dotycząca elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz ich projektowania i budowy.

Są to najważniejsze normy, na które musi zwrócić uwagę każda firma projektująca napowietrzne linie energetyczne. Zatem jak oblicza się odległość od linii energetycznych napowietrznych?

Odległość od linii wysokiego napięcia - normy Eltel Networks

Odległość od linii wysokiego napięcia - normy


Bezpieczna odległość od linii energetycznych napowietrznych
powyżej 1 kV

Pierwszym ważnym aspektem przy projektowaniu i budowie linii energetycznych jest zachowanie bezpiecznych odległości pionowych przewodów linii elektroenergetycznej w przypadku skrzyżowania z budynkiem przy największym zwisie. Według normy PN-E-05100-1:1998 wyznacza się je z poniższych wzorów:

 • O = 5+U/150 odległość od łatwo dostępnej i łatwo zapalnej części budynku
 • O = 3,5 + U/150 dystans od trudno dostępnej i trudno zapalnej części budynku

W powyższych wzorach:
O - bezpieczna odległość w [m]
U - napięcie znamionowe linii [kV]

Kolejnym aspektem jest bezpieczna odległość od budynku w przypadku zbliżenia przewodu nieuziemionego. Wynosi ona minimum:

 • O = 1+ U/150 przy wietrze
 • O = 1+ (b/2) + (U/150) przy bezwietrznej pogodzie w przypadku trudno dostępnej części budynku i krawędzi dachu
 • O = 2+ (b/2) + (U/150) przy bezwietrznej pogodzie od łatwo dostępnej części budynku i krawędzi dachu

Gdzie b to odległość między przewodami linii [m].

Warto także wyznaczyć odległość przewodu nieuziemionego linii napowietrznej od każdego punktu korony drzewa:

 • O = 2,5 +U/150+s w tym przypadku założeniem jest bezwietrzna pogoda oraz standardowy zwis przewodu


Projektowanie i budowa linii elektroenergetycznych napowietrznych według normy SEP N SEP-E-003

Norma SEP-owska określa wymagania dotyczące projektowania i budowy linii napowietrznych z przewodami izolowanymi. W tym zakresie odległości zostały wyznaczone. W przypadku linii z przewodami pełnoizolowanymi do 1 kV wynoszą minimum:

 • 0,2 m jeżeli przewód znajduje się w części trudno dostępnej z budynku
 • 1 m w przypadku odległości od balkonu, tarasu lub otworu okiennego

Natomiast w przypadku pni i konarów drzew należy zachować następujące odległości:

 • minimum 0,5 m w przypadku linii elektroenergetycznej z przewodami pełnoizolowanymi
 • minimum 1 m jeżeli mamy do czynienia z linią elektroenergetyczną z przewodami niepełnoizolowanymi


Zachowanie bezpiecznej odległości od linii energetycznych

Bez wątpienia każda profesjonalna firma zajmująca się projektowaniem, budową lub serwisem linii energetycznych, korzysta z aktualnych norm. Musi także działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyżej przedstawione bezpieczne odległości od linii energetycznych to tylko niewielki wycinek tychże przepisów. Zachowanie bezpiecznych odległości od linii energetycznych jest jedynie jednym z wielu ważnych aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę przy budowie całej infrastruktury elektroenergetycznej.