Wpływ zmian klimatycznych na projektowanie infrastruktury energetycznej

15 min
zmiany klimatyczne a projektowanie infrastruktury energetycznej

Zmiany klimatyczne a projektowanie infrastruktury energetycznej


Zmiany klimatyczne to jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed jakim staje ludzkość w XXI wieku. Wpływ zmian klimatycznych widoczny jest w całej gospodarce, a jednym z głównych obszarów, który odczuwa je bardzo mocno jest sektor energetyczny. W jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają na projektowanie infrastruktury energetycznej i na cały sektor ogólnie?

Zgodnie z celem Unii Europejskiej, do 2050 roku Europa ma stać się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym klimatycznie. Jest to niezwykle ambitne wyzwanie, którego realizacja wydaje się jeszcze trudniejsza, mając na uwadze aktualną sytuację geopolityczną, rosnące zapotrzebowanie na energię i zmiany klimatu. Jednak, bez względu na to, czy cel ten uda się osiągnąć w zakładanym horyzoncie czasowym, kwestią bezdyskusyjną jest konieczność rozwoju energetyki w kierunku źródeł niskoemisyjnych, odnawialnych, czyli czystej energii. Oznacza to m.in. inwestowanie w odnawialne źródła energii, zwiększenie efektywności wykorzystania energii, a tym samym próbę ograniczania jej zużycia czy też inwestycje w nowoczesną infrastrukturę energetyczną.


Wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę i energetykę

Zgodnie z szacunkami ekspertów z Polskiej Izby Ubezpieczeń, przytoczonymi w raporcie „Klimat rosnących strat. Rola ubezpieczeń w ochronie klimatu i transformacji energetycznej”, tylko do 2050 r. wpływ zmian klimatycznych na polską gospodarkę może przynieść relatywny spadek polskiego PKB w przedziale od 3% do nawet 10% w zależności od gwałtowności postępowania zmian klimatycznych.

Skutki zmiany klimatu to nie tylko kwestia przyszłości, ponieważ są one odczuwane przez ludzi już od wielu lat. Coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe, lokalne susze, pożary, powodzie, rekordowe upały w Europie - z tym wszystkim musimy się mierzyć bardzo często, a prognozy ekspertów przewidują, że będą się one nasilać. W kontekście energetyki oznacza to, że wizje takich poważnych zjawisk jak np. blackout w Polsce, o ryzyku którego mówi się już od kilku lat w okresach upałów, mogą w końcu się ziścić. Zwłaszcza, jeżeli nie zostaną wprowadzone stosowne zmiany. Myśląc o bezpieczeństwie energetycznym, trzeba pamiętać, że jednym z jego kluczowych aspektów jest obecnie adaptacja do zmian klimatu.


Wzrost inwestycji w OZE

Jednym z rozwiązań, które łączy w sobie zarówno korzyści dla środowiska naturalnego, jak i wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Wciąż jeszcze elektrownie wiatrowe w Polsce mają ogromne pole do wzrostu i nowych inwestycji. Farma wiatrowa, instalacja fotowoltaiczna, pozyskiwanie energii z biomasy, elektrownie wodne - wszystkie rodzaje OZE mogą stanowić narzędzia zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także zapewniania dostępu do czystej, zielonej energii, której pozyskiwanie ma neutralny wpływ na środowisko.

Wzrost inwestycji w OZE w Polsce jest widoczny na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat i wobec wyzwań klimatycznych, należy oczekiwać, że jego dynamika będzie dalej rosła. Sprzyja temu oczywiście polityka Unii Europejskiej oraz środki finansowe na inwestycje w czyste źródła energii odnawialnej. Co istotne, w długofalowej perspektywie, dostęp do energii z OZE ma zapewnić większą niezależność energetyczną państwom UE, a także pozwolić na ograniczanie wzrostu cen energii. W przypadku Polski, takim narzędziem może stać się też w pewnym stopniu energia atomowa, gdy dojdzie już do skutku projekt budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej.

 

Inteligentne sieci energetyczne

Inteligentne sieci energetyczne


Projektowanie infrastruktury energetycznej a zmiany klimatyczne

W odniesieniu do powyżej wskazanych wyzwań i kierunków rozwoju sektora energetycznego, nie można zapomnieć, że jednym z narzędzi realizacji wszelkich strategii na rzecz zmniejszenia emisyjności gazów cieplarnianych, miksu energetycznego czy też zwiększania niezależności i bezpieczeństwa energetycznego, są inwestycje w infrastrukturę. Dlatego, tak istotne znaczenie ma przemyślane i profesjonalne projektowanie instalacji elektroenergetycznych, by umożliwić włączenie energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii do sieci.


Warto również zwrócić uwagę na fakt, że projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę energetyczną mają coraz częściej charakter ponadpaństwowy i nierzadko są przedsięwzięciami na dużą skalę. Wiele z nich polega na zwiększaniu możliwości w zakresie przesyłu czy magazynowania energii. Odpowiednio zaprojektowana linia napowietrzna czy linia kablowa, będąca częścią całej sieci obejmującej również stacje elektroenergetyczne czy słupy energetyczne, umożliwia osiągnięcie unijnych celów klimatycznych w zakresie polityki energetycznej.


Inteligentne sieci energetyczne jako element adaptacji do zmian klimatu 

Wśród rozwiązań sprzyjających przystosowaniu systemu energetycznego do zmian klimatu, a także stanowiących odpowiedź na potrzebę podjęcia działań na rzecz efektywniejszego korzystania z energii, są również inteligentne sieci energetyczne. To rozwiązania korzystne zarówno dla środowiska, konsumentów, jak i całego systemu energetycznego. Wszystko dlatego, że inteligentne sieci, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, automatyki, systemów pomiarowych i analitycznych, umożliwiają optymalizację zużycia energii.

Należy również zwrócić uwagę na to, że inteligentne sieci energetyczne są często elementem pozwalającym na integrację odnawialnych źródeł energii, jak np. farma wiatrowa czy fotowoltaiczna z tradycyjnymi sieciami. Dlatego projektowanie instalacji elektroenergetycznych, w kontekście adaptacji do zmian klimatu, powinno uwzględniać również korzystanie z takich rozwiązań jak inteligentne sieci energetyczne.


Podsumowanie 

Zmiany klimatyczne nie tylko bezpośrednio wpływają na kwestię projektowania infrastruktury energetycznej, ale również są czynnikiem, który skłania do sięgania po nowoczesne i innowacyjne rozwiązania. Wachlarz możliwości w obszarze wdrażania bardziej przyjaznych dla środowiska i neutralnych dla klimatu rozwiązań w sektorze energetycznym jest coraz szerszy. Warto z niego korzystać, by zwiększać niezawodność sieci, ciągłość dostaw energii oraz poziom bezpieczeństwa i niezależności energetycznej.