Z czego składa się linia kablowa?

15 min
Z czego składa się linia kablowa?

Linia kablowa - z czego się składa


Linie kablowe są nieodłącznym elementem współczesnej infrastruktury energetycznej. Pozwalają na przesyłanie energii elektrycznej między różnymi punktami, na duże odległości. W zależności od potrzeb i wymagań konstrukcyjnych wykorzystywane są różne typy linii energetycznych, w tym linie kablowe nn, SN, WN i NN. Tym ważnym strukturom warto przyjrzeć się bliżej.


Rdzeń linii kablowej 

Rdzeniem linii kablowej są przewodniki elektryczne, które stanowią główną trasę dla przepływu prądu. Najczęściej są to druty lub włókna wykonane z miedzi, stali i aluminium. Materiały te charakteryzują się wysoką przewodnością elektryczną, co pozwala na efektywny przepływ prądu. Przewodniki są otoczone warstwą izolacyjną, która jest stosowana w celu zapobiegania zwarciom i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności kabli elektrycznych. W zależności od warunków eksploatacji stosowane się różne rodzaje izolacji, na przykład, z gumy lub tworzyw sztucznych, takich jak polietylen.


Ochrona mechaniczna 

Zewnętrzną warstwą linii kablowej jest oplot ochronny. Może on przybierać różne formy, takie jak warstwa metalowa, aluminiowa, z taśm stalowych czy też wykonana z tworzyw sztucznych. W szczególności coraz bardziej popularne są powłoki z tworzyw o zwiększonej odporności na działanie ognia. Ochrona mechaniczna jest kluczowa dla zabezpieczenia linii kablowej przed wpływem czynników zewnętrznych i uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi wilgocią, substancjami chemicznymi lub warunkami pogodowymi. Warstwa ochronna podnosi także poziom bezpieczeństwa podczas użytkowania linii kablowej.


Osprzęt linii kablowej 

Linia kablowa składa się również z osprzętu takiego jak mufy kablowe i głowice. Tego rodzaju elementy linii kablowej pełnią ważną funkcję w tych konstrukcjach i umożliwiają tworzenie połączeń oraz zakończeń kabli. Dodatkowo, chronią wnętrze kabla przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Produkowanych jest wiele typów muf i głowic kablowych, na przykład, trójnikowe, przelotowe i wnętrzowe. Inne elementy nasłupowe linii to uchwyty mocujące (mocowanie taśmowe) lub osłony kablowe. Poprawny montaż tych elementów pozwala zagwarantować zachowanie niezmienionych właściwości użytkowych kabli, nawet w przypadku tworzenia rozgałęzień.

Elementy nasłupowe linii kablowej.

Elementy nasłupowe linii kablowej


Linia kablowa nn (niskie napięcie) 

Linie kablowe niskiego napięcia (nn) są stosowane w fazie dystrybucji energii elektrycznej na obszarach lokalnych, przekazując energię do ostatecznych odbiorców, takich jak domy, firmy czy instytucje. Niskie napięcie obejmuje zakres do 1 kilowolta (kV). Linie kablowe nn zazwyczaj są układane pod ziemią lub prowadzone na słupach na niskich wysokościach. Dostarczają energię bezpośrednio do budynków i są istotnym elementem końcowej fazy dystrybucji. Stosowane kable niskiego napięcia są odpowiednio izolowane, na przykład, za pomocą warstwy z polietylenu, a ich konstrukcja jest dostosowana do potrzeb odbiorców.


Linia kablowa SN (średnie napięcie) 

Linie kablowe średniego napięcia (SN) są elementem infrastruktury elektroenergetycznej, które przesyłają energię elektryczną na poziomie średniego napięcia. Obejmuje to zakres od 1 kV do 35 kV. Linie kablowe SN są powszechnie stosowane w sieciach rozdzielczych, przesyłając energię z podstacji elektroenergetycznych do miejscowej dystrybucji w obszarach miejskich, przemysłowych lub wiejskich. Linie te mogą być układane pod ziemią lub montowane na specjalnych podporach w miejscach, gdzie konieczne jest uniknięcie tradycyjnych linii napowietrznych.


Linia kablowa WN (wysokie napięcie) 

Energetyczna linia kablowa WN odnosi się do linii przesyłowych o wysokim napięciu, które są używane do przekazywania dużej ilości energii elektrycznej na duże odległości w systemie elektroenergetycznym. Odnosi się to zakresu napięcia od 35 kV do 110 kV. W zależności od konkretnej implementacji i potrzeb danego obszaru linia kablowa WN może mieć różną charakterystykę i parametry. Prowadzona jest na słupach, specjalnych konstrukcjach nadziemnych lub układana pod ziemią.

Linie kablowe są złożonymi strukturami, których konstrukcja zależy od przeznaczenia. Bez względu na rodzaj, poszczególne elementy linii kablowej odgrywają istotną rolę w zapewnieniu skutecznej transmisji energii. Wraz z postępem technologii zapewniają zwiększony poziom bezpieczeństwa użytkowników. Dzięki temu kable elektryczne stają się coraz lepiej dostosowane do współczesnych potrzeb energetycznych systemów dystrybucyjnych.