Kontroler dokumentów/Specjalista ds. dokumentacji

Miejsce pracy: KrakówKontroler dokumentów to osoba odpowiedzialna za terminowe, dokładne i sprawne przygotowywanie, ekspedycję i zarządzanie dokumentami. Kontrolują numerację, sortowanie, segregowanie, przechowywanie i wyszukiwanie zarówno elektronicznych, jak i papierowych dokumentów tworzonych przez zespoły techniczne, projekty lub działy.

Stanowisko kontrolera dokumentów obejmuje między innymi następujące elementy

 • Konfigurowanie, kopiowanie, skanowanie i przechowywanie dokumentów
 • Tworzenie szablonów dokumentów
 • Zarządzanie prośbami o dokumentację
 • Archiwizowanie dokumentów w ewidencji fizycznej i cyfrowej oraz zapewnienie ich odpowiedniego przechowywania
 • Przegląd i zachowanie dokładności zapisów, w razie potrzeby edycja, dla zapewnienia ich aktualność
 • Współpraca i rozpowszechnianie informacji związanych z projektem na wszystkich poziomach zespołu projektowego i ze stronami zewnętrznymi
 • Zarządzanie procesami obiegu dokumentacji w organizacji
 • Zachowanie poufność wrażliwych dokumentów i dokumentacji
 • Przygotowywanie raportów ad hoc dotyczących stanu realizacji dokumentacji projektu

Twój zakres obowiązków

 • Sporządzenie i bieżące aktualizowanie wykazów dokumentacji projektów, monitorowanie stanu realizacji dokumentacji
 • Współpraca z członkami zespołów projektowych przy kompletowaniu i ekspedycji dokumentacji
 • Kompletowanie, weryfikowanie poprawności po względem formalnym i ilościowym
 • Czuwanie nad aktualnością rewizji dokumentacji gromadzonej z repozytorium projektu
 • Sporządzanie pism i protokołów wysyłkowych
 • Przygotowywanie raportów, analiz i prezentacji dotyczących przygotowania i ekspedycji dokumentacji technicznej projektu
 • Szkolenie pracowników organizacji Pracodawcy w zakresie prawidłowego sposobu tworzenia i wypełniania dokumentów firmowych oraz właściwego formatowania dokumentacji technicznej. Szkolenie w zakresie istniejących dokumentów i systemów.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie (mile widziany wydział budownictwa)
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office – Excel, Word oraz Outlook
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Doskonała organizacja pracy
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu dobrym
 • Dbałość o szczegóły
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne

Mile widziane

 • Znajomość metodyki BIM
 • Znajomość platform CDE
 • Doświadczenie na stanowisku Koordynatora BIM

 

Aplikuj

Oferty (CV oraz list motywacyjny) należy kierować na adres: eltel_praca@eltelnetworks.com.

W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, na które Pani/Pan aplikuje.
Do CV należy dołączyć treść poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Eltel Networks Engineering SA, 30-134 Kraków, Kołowa 8 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu.

Klauzula Informacyjna:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Eltel Networks Engineering SA, 30-134 Kraków, Kołowa 8,
 2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Eltel Networks Engineering SA, 30-134 Kraków, Kołowa 8, oraz rodoene@eltelnetworks.com,
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji w Eltel Networks Engineering SA na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: eltel_praca@eltelnetworks.com.