O co najczęściej nas pytacie?


1. Jakie są etapy procesu rekrutacji?

Etapy procesu rekrutacji dokładnie opisaliśmy tutaj.

2. Jak wygląda "onboarding" po dołączeniu do organizacji?

Dla naszych nowych pracowników opracowaliśmy program "Poznajmy się", który pomoże im szybciej i łatwiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Osoba przyjęta do pracy spotyka się z przedstawicielem każdego działu otrzymując informacje o zakresie działań oraz odpowiedzialności każdego z nich. Wszystko po to, aby lepiej poznać organizację. Nowi pracownicy mogą liczyć na wszechstronne wsparcie ze strony działu HR. Pomagamy przejść cały proces onboardingowy sprawnie i przyjemnie. Nie zostaniecie sami, obiecujemy.


3. Jakie są możliwości rozwoju kariery w Eltel Networks?

Planowanie rozwoju pracownika rozpoczyna się od Rozmowy Rozwojowej, która odbywa się raz w roku. Podczas tej rozmowy pracownicy i ich przełożeni omawiają zachowanie, wydajność, potencjał i umiejętności pracownika. Wyniki tej rozmowy stanowią podstawę do definiowania i planowania dalszego rozwoju osobistego. W ramach dalszego rozwoju dofinansowujemy naszym pracownikom udział w szkoleniach oraz kursach. Kładziemy duży nacisk na rozwój zawodowy obecnych pracowników, dlatego też poszukiwanie kandydatów na wolne stanowiska rozpoczyna się od rekrutacji wewnętrznej. Pracownicy mogą również zdobywać nowe umiejętności podczas różnych wyjazdów zagranicznych. Języka obcego pomagamy nauczyć się poprzez udział w kursach indywidualnych lub grupowych.

4. Jakie kryteria muszę spełnić, aby wyjechać do pracy za granicę?

Jednym z głównych kryteriów wyjazdu do pracy za granicę jest doświadczenie w pracy na liniach wysokiego napięcia oraz znajomość języków obcych. Ze względu na liczne projekty na terenie Niemiec, poszukujemy obecnie pracowników ze znajomością tego języka.

 

5. Czy firma oferuje kursy językowe? Na jakich zasadach mogę w nich uczestniczyć?

Dbając o rozwój pracowników uruchomiliśmy platformę do nauki języków obcych. Każdy pracownik może uczestniczyć w bezpłatnych kursach językowych dostępnych na wielu poziomach zaawansowania. Ponad 100 osób uczy się języka angielskiego i niemieckiego.


6. Jaki system wynagradzania oferuje firma?

Wynagrodzenie pracownika uzależnione jest od jego doświadczenia i umiejętności. Oferujemy wynagrodzenie zasadnicze oraz premie wypłacane w zależności od zajmowanego stanowiska. W kwietniu 2021 r. został wdrożony nowy system premiowania, który obejmuje każdą osobę w firmie. W zależności od grupy zawodowej, premia wypłacana jest miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.


7. Jak przebiega komunikacja w firmie?

Każdy pracownik chce być dobrze poinformowany, a my cały czas pracujemy nad poprawą komunikacji. Kwartalne spotkania ze wszystkimi pracownikami, podczas których zarząd przekazuje kluczowe informacje o sytuacji w firmie, są jedną z form szeroko rozumianej komunikacji. Podczas tego spotkania każdy pracownik ma możliwość zadawania pytań. Poza tym, co miesiąc przełożeni organizują spotkania działu, na których omawiane są sprawy bieżące i potrzeby pracowników.
Dodatkowo, dbając o dobry przepływ informacji w firmie:

  • prowadzimy wewnętrzny portal (intranet), gdzie zamieszczamy bieżące informacje dotyczące Eltel Networks, postępów prac na naszych budowach oraz spraw pracowniczych
  • wydajemy miesięczny biuletyn „Z sieci Eltela”, w którym opisujemy najciekawsze tematy z życia firmy, budowy, wywiady z pracownikami itp. Pokazujemy także zdjęcia z naszych prac w terenie oraz dużo mówimy o sprawie najważniejszej – BEZPIECZEŃSTWIE
  • aktywnie prowadzimy nasze profile w mediach społecznościowych Facebook, LinkedIn i Instagram, gdzie prezentujemy sprawy bieżące, nasze realizacje, kolejne kontrakty i pomysły
  • mamy swój kanał na YouTube, gdzie zamieszczamy filmy z naszych projektów, pokazujemy ciekawe, innowacyjne rozwiązania i pracę naszych profesjonalistów