Ogólne Warunki Zakupów

Ogólne Warunki Zakupów i Dostaw (OWZ) Eltel Networks Energetyka SA z siedzibą w Gutkowo 81 D, 11-041 Olsztyn mają zastosowanie do wszelkich zamówień, w których Eltel Networks nabywa lub planuje nabyć usługi lub zamawia i planuje nabyć towary od podmiotów trzecich (dostawców). OWZ wiążą strony umów zawieranych przez Eltel Networks, gdzie Eltel Networks w oparciu o zamówienie lub umowę zamawia usługi bądź kupuje towary niezależnie od ich wartości. Integralną część umowy pomiędzy Eltel Networks a dostawcą stanowią: