Wymagania BHP

W Eltel Networks bezpieczeństwo pracy jest jedną z kluczowych wartości. Nasze działania zmierzające do tworzenia bezpiecznych warunków pracy na budowach sieci elektroenergetycznych, mają niezależne potwierdzenie w postaci certyfikatu ISO 45001. Kluczowe działania BHP ujęte są również w Polityce Bezpieczeństwa Pracy, Jakości oraz Środowiskowej, która uwypukla potrzebę tworzenia proaktywnej kultury bezpieczeństwa, opartej na zaangażowaniu każdego pracownika i podejmowaniu działań zanim dojdzie od wypadku. W związku z powyższym, stosowania naszych standardów wymagamy też od osób i firm, które chcą z nami współpracować.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska: