Centrum Badawczo-Rozwojowe

Naszą misją jest wykorzystanie innowacyjnej wiedzy w tworzeniu efektywnych rozwiązań dla przemysłu i biznesu.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Eltel Networks Energetyka SA (CBR) powstało w styczniu 2017 roku. Jego misją jest utworzenie bazy nowych technologii, innowacyjnych usług i efektywnych procedur wdrażanych w poszczególnych pionach biznesowych przy realizacji projektów elektroenergetycznych związanych z przygotowaniem inwestycji oraz budową i utrzymaniem infrastruktury elektroenergetycznej.

Łączymy wizje nauki oraz innowacyjne rozwiązania z praktyką i doświadczeniem przemysłu.

Zadania Centrum skupiają się na automatyzacji procesów przygotowania inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem zbierania i przetwarzania danych cyfrowych, usprawnieniu procesu przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami, wprowadzeniu jednolitej struktury przygotowania i katalogowania dokumentacji, usprawnieniu przepływu wiedzy i kompetencji pomiędzy pracownikami. CBR stanowi z jednej strony otwarcie się na współpracę pozakorporacyjną, tj. realizację zadań wspólnie z ośrodkami badawczymi i naukowymi, a z drugiej - bliską współpracę i wykorzystanie praktyki oraz doświadczenia partnerów biznesowych.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Chcemy mieć pewność, że bazujemy na najbardziej aktualnym poziomie wiedzy oraz że kierunki, które rozwijamy elastycznie dopasowują się do potrzeb rynkowych naszych klientów.

Zobacz więcej

Dlatego też, utworzyliśmy sieć współpracy z ośrodkami naukowymi, a także producentami urządzeń i dostawcami innowacyjnych usług, z którymi wymieniamy wiedzę, kompetencje i doświadczenie, wspólnie realizując projekty budownictwa elektroenergetycznego.

Centrum Badawczo-Rozwojowe jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.