Research and Development Project - Eltel Networks

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Naszą misją jest wykorzystanie innowacyjnej wiedzy w tworzeniu efektywnych rozwiązań dla przemysłu i biznesu.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Eltel Networks Energetyka SA (CBR) powstało w styczniu 2017 roku. Jego misją jest utworzenie bazy nowych technologii, innowacyjnych usług i efektywnych procedur wdrażanych w poszczególnych pionach biznesowych przy realizacji projektów elektroenergetycznych związanych z przygotowaniem inwestycji oraz budową i utrzymaniem infrastruktury elektroenergetycznej.

Łączymy wizje nauki oraz innowacyjne rozwiązania z praktyką i doświadczeniem przemysłu.

Zadania Centrum skupiają się na automatyzacji procesów przygotowania inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem zbierania i przetwarzania danych cyfrowych, usprawnieniu procesu przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami, wprowadzeniu jednolitej struktury przygotowania i katalogowania dokumentacji, usprawnieniu przepływu wiedzy i kompetencji pomiędzy pracownikami. CBR stanowi z jednej strony otwarcie się na współpracę pozakorporacyjną, tj. realizację zadań wspólnie z ośrodkami badawczymi i naukowymi, a z drugiej - bliską współpracę i wykorzystanie praktyki oraz doświadczenia partnerów biznesowych.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Chcemy mieć pewność, że bazujemy na najbardziej aktualnym poziomie wiedzy oraz że kierunki, które rozwijamy elastycznie dopasowują się do potrzeb rynkowych naszych klientów.

Zobacz

Dlatego też, utworzyliśmy sieć współpracy z ośrodkami naukowymi, a także producentami urządzeń i dostawcami innowacyjnych usług, z którymi wymieniamy wiedzę, kompetencje i doświadczenie, wspólnie realizując projekty budownictwa elektroenergetycznego.

Centrum Badawczo-Rozwojowe jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.