Certyfikaty

Nasza firma działa w sektorze energetycznym w Polsce od ponad 60 lat. Po drodze zmieniały się nazwy spółek oraz struktura właścicielska, ale nasze wartości zawsze pozostawały niezmienne.

Profesjonalnie i terminowo realizujemy projekty elektroenergetyczne na najwyższym poziomie jakości, zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów, zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa prac oraz dbałością o minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Wszystkie te elementy są dla nas ważne, jednak szczególne miejsce przypada bezpiecznej pracy. Od kilku lat budujemy proaktywną kulturę bezpieczeństwa, opartą na odpowiedzialności i zaangażowaniu każdego pracownika oraz aktywnym eliminowaniu zagrożeń i zapobieganiu wypadkom, zamiast reagowania po nieszczęśliwym zdarzeniu.

Najważniejsze wartości oraz sposób, w jaki je realizujemy, zawarliśmy w zintegrowanej Polityce Bezpieczeństwa Pracy, Jakości oraz Środowiskowej. Nasz system zarządzania bezpieczeństwem pracy, jakością i środowiskiem został zbudowany w oparciu o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 i jest corocznie certyfikowany na zgodność z tymi normami. Ustanowiony system stanowi kompilację naszych ponad 20-letnich doświadczeń od pierwszej certyfikacji, ciągłego doskonalenia w duchu nowych wydań norm, a także zmian zachodzących w organizacji oraz otoczeniu społecznym, prawnym i technologicznym.

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 9001  - Eltel Networks

Certyfikat

ISO 9001:2015

Zobacz
Certyfikat 9001

Certyfikat

ISO 9001:2015

Zobacz

Certyfikat ISO 14001

Certyfikat

ISO 14001:2015

Zobacz

Certyfikat ISO 45001

Certyfikat

ISO 45001:2018

Zobacz

 

KONCESJA

Na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego

Zobacz
POLITYKA - Eltel Networks

POLITYKA

BEZPIECZEŃSTWA PRACY, JAKOŚCI oraz ŚRODOWISKOWA

Zobacz