Projekty unijne

Eltel Networks Energetyka SA zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Przekształcenie Działu Rozwoju Eltel Networks Energetyka SA w Centrum Badawczo-Rozwojowe".

Celem realizowanego projektu była budowa Centrum Badawczo Rozwojowego i prowadzenie prac badawczych nad możliwościami wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych i modelowania komputerowego w kierunku osiągnięcia wysokiego poziomu inteligencji sieciowej. Opracowane w wyniku prac badawczych narzędzia, procesy i usługi mogą wpływać pośrednio i bezpośrednio na idee smart grid, zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznych oraz rozwój niskoemisyjnej energetyki rozproszonej.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 680 425,00 zł
Całkowita wartość projektu: 5 893 746,50 zł

Rozpoczęcie projektu: 01.01.2017
Zakończenie projektu: 31.12.2019

Eltel Networks Energetyka SA zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego".

Celem projektu była rozbudowa istniejącego CBR o infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie prac B+R w szerszym zakresie.

Dofinansowanie projektu z UE: 535 235,31 zł
Całkowita wartość projektu: 1 434 290,70 zł

Rozpoczęcie projektu: 01.07.2018
Zakończenie projektu: 30.03.2020

Eltel Networks Energetyka SA zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Prace badawcze w kierunku opracowania nowych metod analizy stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej".

Celem projektu było opracowanie metod analizy stanu technicznego obiektów elektroenergetycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii przestrzennych oraz termowizyjnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 918 822,15 zł
Całkowita wartość projektu: 2 648 250,00 zł

Rozpoczęcie projektu: 01.07.2018
Zakończenie projektu: 31.03.2020

Eltel Networks Energetyka SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Dalsza rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Eltel Networks Energetyka SA".

Celem projektu jest dalsza rozbudowa istniejącego CBR i wyposażenie w sprzęt niezbędny do poszerzenia zakresu prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 552 099.87 zł
Całkowita wartość projektu: 1 439 899.50 zł

Rozpoczęcie projektu: 02.01.2020
Zakończenie projektu: 30.04.2022