Spółki Eltel Networks w Polsce - Eltel Networks

Spółki Eltel Networks w Polsce

W Polsce pod marką Eltel Networks działają następujące spółki: 

Eltel Networks Energetyka SA

Prezes Zarządu – Krzysztof Lobert 
Członek Zarządu – Joanna Szcześniak
Członek Zarządu – Wojciech Kuraszkiewicz

Siedziba: Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn
Kapitał Zakładowy: 6 945 000,00 zł (wpłacony w całości)
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000019827, NIP 7390102722, REGON 510504190

Eltel Networks Engineering SA

Prezes Zarządu – Krzysztof Lobert
Członek Zarządu – Joanna Szcześniak

Siedziba: ul. Kołowa 8, 30-134 Kraków
Kapitał Zakładowy: 507 199,00 zł (wpłacony w całości)
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy
KRS 0000077824, NIP 6771001489, REGON 350717899

Eltel Networks Poland SA

Prezes Zarządu – Liina Pihlak
Członek Zarządu – Piotr Jakutowicz

Siedziba: Tryton Business House, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk
Kapitał Zakładowy: 54 166 500,00 zł (wpłacony w całości)
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000392487, NIP 6772362195, REGON 121848328


Dokumenty:
Wezwanie do złożenia akcji w Spółce ENE
Wezwanie do złożenia akcji w Spółce ENP
Wezwanie do złożenia akcji w Spółce ENGI