Pracownik przy eksploatacji linii - Eltel Networks

Eksploatacja linii elektroenergetycznych

Eksploatacja linii elektroenergetycznych o napięciu od 0,4 kV do 750 kV: 

 • okresowa inspekcja i przeglądy linii
 • wymiana/naprawa elementów konstrukcji wsporczych
 • naprawa uziemień linii
 • naprawa i wymiana przewodów odgromowych i roboczych, osprzętu liniowego, łańcuchów izolatorów kołpakowych szklanych, ceramicznych i kompozytowych 
 • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 
 • wymiana i wzmacnianie konstrukcji słupowych i fundamentów
 • przebudowa linii 110 kV, 220 kV, 400 kV i 750 kV 
 • podwyższanie konstrukcji słupów 
 • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni słupów i naprawa fundamentów 
 • inspekcje termowizyjne linii
 • likwidacja awarii i szkód górniczych występujących w liniach elektroenergetycznych 
 • oględziny i diagnostyka linii elektroenergetycznych z pokładu śmigłowca (rejestracja trasy linii za pomocą zdjęć poklatkowych z wielu kamer, uzyskiwanie wirtualnego obrazu sieci, skaning laserowy, diagnostyka termowizyjna i metodą Korona, numeryczne modelowanie terenu, ortofotomapy itp.) 
 • pomiary geodezyjne parametrów naciągowych oraz konstrukcyjnych linii
 • realizacja prac wykonywanych pod napięciem PPN na liniach elektroenergetycznych od 220 kV do 750 kV, w tym: wymiana izolacji, naprawa przewodu, naprawa lub wymiana odstępników w wiązce wieloprzewodowej, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji słupów