Eksploatacja i remonty transformatorów - Eltel Networks

Eksploatacja i remonty transformatorów

Eksploatacja i kompleksowe usługi dla transformatorów, autotransformatorów i dławików o napięciu od 6 kV do 750 kV: 

  • instalacja nowych jednostek łącznie z transportem, przygotowaniem stanowiska, ustawieniem na stanowisku i przyłączeniem do sieci 
  • pełne przeglądy, modernizacje i remonty jednostek będących w eksploatacji 
  • przeglądy i remonty układów chłodzenia jednostek 
  • rewizje wewnętrzne jednostek w miejscu zainstalowania 
  • pełne pomiary i badania diagnostyczne jednostek (rezystancja uzwojeń, rezystancja izolacji uzwojeń oraz izolatorów przepustowych, prądy magnesujące, pojemność i współczynnik stratności dielektrycznej uzwojeń oraz izolatorów przepustowych, badanie mechanicznego odkształcenia uzwojeń metodą SFRA, badanie zawilgocenia uzwojeń oraz izolatorów przepustowych metodą FDS, badanie oscylograficzne przełącznika zaczepów wraz z pomiarem mocy pobieranej przez napęd, pomiar przekładni oraz sprawdzenie grupy połączeń, badanie przekładników prądowych zainstalowanych na transformatorze, badanie elementów uziemienia rdzenia) 
  • przeglądy podobciążeniowych przełączników zaczepów 
  • lokalizacja i likwidacja awarii jednostek
  • dostawa i wymiana izolatorów przepustowych 
  • czyszczenie i malowanie jednostek
  • wymiana, uzdatnianie i badania oleju transformatorowego (fizykochemiczne, chromatograficzne) 

Eksploatacja transformatorów i kompleksowe usługi serwisowe to podstawa utrzymania tych elementów sieci elektroenergetycznej w sprawności. Dotyczy to transformatorów, autotransformatorów i dławików o napięciu nominalnym od 6 kV do 750 kV. Wiedza i doświadczenie pracowników Eltel Networks pozwala na wykonywanie regularnego serwisu oraz napraw w maksymalnie krótkim czasie. Po każdej zakończonej usłudze transformator poddawany jest weryfikacji i serii testów, po czym jednostka zostaje oddana do dalszego użytku.

Instalacja nowych transformatorów

Niezawodna praca transformatora jest bezpośrednio związana z poprawnie wykonanymi pracami montażowymi. Bez względu na rodzaj wybranej jednostki podstawowe czynności instalacyjne wyglądają podobnie. Oględziny transformatora przed montażem pozwalają zidentyfikować uszkodzenia mechaniczne oraz sprawdzić wycieki oleju. Istotny jest sposób transportu, następnie przygotowanie stanowiska, ustawienie jednostki oraz finalne przyłączenie do sieci. Prace związane z montażem oraz niezbędne testy wykonywane są przy uwzględnieniu obowiązujących norm i przepisów. Stanowi to gwarancję efektywności działania, ogranicza koszty oraz pozwala na bezawaryjne korzystanie z energii elektrycznej.

Przeglądy jednostek w miejscu instalacji

Miejsce, w którym zostanie umieszczona jednostka, musi spełniać określone wytyczne. Zwykle dotyczy to specjalnie przygotowanych miejsc posadowczych zwanych misami olejowymi, konstrukcji stalowych, zawieszeń lub stacji rozdzielczych w przypadku transformatorów wewnętrznych. Podczas montażu transformatora wykonywane jest uziemienie w obrębie stanowiska, a także w razie potrzeby podpięcie odpływów górnego i dolnego napięcia. W kolejnym etapie realizowane jest ustawienie przełączników zaczepów służących do regulacji napięć przepływających przez jednostkę, a także sprawdzenie rezystancji uziemienia ochronnego. Dodatkowe czynności mogą być wykonywane w celu sprawdzenia czynników warunkujących pracę urządzenia do pracy równoległej.

Pełne pomiary i badania diagnostyczne

Eksploatacja transformatorów energetycznych przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i właściwej pracy jest związana także z koniecznością przeprowadzenia szeregu badań diagnostycznych. Oznacza to wykonanie pomiarów i prób pozwalających na eliminację różnego typu usterek. Możliwe jest badanie oleju transformatorowego (fizykochemiczne i chromatograficzne), a także czyszczenie i malowanie jednostek. Dokładny czas, od rozpoczęcia realizacji wszystkich prac do zakończenia montażu, jest uzależniony od stopnia złożoności transformatora (w tym zależy również od producenta jednostki, jak i napięcia na jakie został wyprodukowany) oraz wymagań inwestorów.

Szczegółowy zakres badań jednostek

Pełne pomiary i badania jednostek dotyczą takich kwestii jak rezystancja uzwojeń, rezystancja izolacji uzwojeń oraz izolatorów przepustowych, prądy magnesujące, pojemność i współczynnik stratności dielektrycznej uzwojeń oraz izolatorów przepustowych. Wykonywane jest także badanie mechanicznego odkształcenia uzwojeń metodą SFRA, badanie zawilgocenia uzwojeń oraz izolatorów przepustowych metodą FDS. Dodatkowo, badania dotyczą przełącznika zaczepów wraz z pomiarem mocy pobieranej przez napęd. Wykonywany jest pomiar przekładni oraz sprawdzenie grupy połączeń, badanie przekładników prądowych zainstalowanych na transformatorze, a także badanie elementów uziemienia rdzenia.

Remonty i modernizacje transformatorów

W celu zapewnienia obiektom odpowiedniej wydajności energetycznej przeprowadzane są zaawansowane prace modernizacyjne, remonty oraz rozbudowa istniejących instalacji. Dotyczy to także jednostek będących w bieżącej eksploatacji, w tym ich układów chłodzenia. Optymalizacja działania jest wykonywana zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. Wprowadzone rozwiązania są stale monitorowane, co pozwala podnosić ich jakość, weryfikować efektywność pracy oraz zapewnić pracownikom przyjazne środowisko pracy. Wdrożone systemy umożliwiają obsługę przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obsługa w całym okresie eksploatacji

Eltel Networks zapewnia również obsługę serwisową na etapie posprzedażowym. Możliwe jest wykonywanie okresowych pomiarów oraz przeglądów instalacji. Wszelkie problemy rozwiązywane są w najszybszy możliwy sposób. Dzięki temu eksploatacja transformatorów energetycznych może przebiegać bez zakłóceń. Ograniczane są przerwy w zasilaniu i długotrwałe uszkodzenia jednostek. Jest to podstawa do zapewnienia efektywności pracy oraz utrzymania transformatorów w pełnej sprawności technicznej w całym okresie eksploatacji.