Eksploatacja i remonty transformatorów - Eltel Networks

Eksploatacja i remonty transformatorów

Eksploatacja i kompleksowe usługi dla transformatorów, autotransformatorów i dławików o napięciu od 6 kV do 750 kV: 

  • instalacja nowych jednostek łącznie z transportem, przygotowaniem stanowiska, ustawieniem na stanowisku i przyłączeniem do sieci 
  • pełne przeglądy, modernizacje i remonty jednostek będących w eksploatacji 
  • przeglądy i remonty układów chłodzenia jednostek 
  • rewizje wewnętrzne jednostek w miejscu zainstalowania 
  • pełne pomiary i badania diagnostyczne jednostek (rezystancja uzwojeń, rezystancja izolacji uzwojeń oraz izolatorów przepustowych, prądy magnesujące, pojemność i współczynnik stratności dielektrycznej uzwojeń oraz izolatorów przepustowych, badanie mechanicznego odkształcenia uzwojeń metodą SFRA, badanie zawilgocenia uzwojeń oraz izolatorów przepustowych metodą FDS, badanie oscylograficzne przełącznika zaczepów wraz z pomiarem mocy pobieranej przez napęd, pomiar przekładni oraz sprawdzenie grupy połączeń, badanie przekładników prądowych zainstalowanych na transformatorze, badanie elementów uziemienia rdzenia) 
  • przeglądy podobciążeniowych przełączników zaczepów 
  • lokalizacja i likwidacja awarii jednostek
  • dostawa i wymiana izolatorów przepustowych 
  • czyszczenie i malowanie jednostek
  • wymiana, uzdatnianie i badania oleju transformatorowego (fizykochemiczne, chromatograficzne)