Eksploatacja transformatorów

Eksploatacja i kompleksowe usługi dla transformatorów, autotransformatorów i dławików o napięciu od 6 kV do 750 kV: 

  • instalacja nowych jednostek łącznie z transportem, przygotowaniem stanowiska, ustawieniem na stanowisku i przyłączeniem do sieci, 
  • pełne przeglądy, modernizacje i remonty jednostek będących w eksploatacji, 
  • przeglądy i remonty układów chłodzenia jednostek, 
  • rewizje wewnętrzne jednostek w miejscu zainstalowania, 
  • pełne pomiary i badania diagnostyczne jednostek (rezystancja uzwojeń, rezystancja izolacji uzwojeń oraz izolatorów przepustowych, prądy magnesujące, pojemność i współczynnik stratności dielektrycznej uzwojeń oraz izolatorów przepustowych, badanie mechanicznego odkształcenia uzwojeń metodą SFRA, badanie zawilgocenia uzwojeń oraz izolatorów przepustowych metodą FDS, badanie oscylograficzne przełącznika zaczepów wraz z pomiarem mocy pobieranej przez napęd, pomiar przekładni oraz sprawdzenie grupy połączeń, badanie przekładników prądowych zainstalowanych na transformatorze, badanie elementów uziemienia rdzenia), 
  • przeglądy podobciążeniowych przełączników zaczepów, 
  • lokalizacja i likwidacja awarii jednostek,
  • dostawa i wymiana izolatorów przepustowych, 
  • czyszczenie i malowanie jednostek,
  • wymiana, uzdatnianie i badania oleju transformatorowego (fizykochemiczne, chromatograficzne). 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!