Laboratorium olejowe

Oferta naszego laboratorium olejowego obejmuje: 

  • usługi laboratoryjne w zakresie badania oleju elektroizolacyjnego używanego w urządzeniach energetycznych np. transformatorach, przekładnikach i wyłącznikach, 
  • badania fizykochemiczne (zawartość wody metodą K. Fischera, napięcie przebicia, rezystywność, napięcie powierzchniowe, współczynnik stratności dielektrycznej tg δ, lepkość kinematyczna, temperatura zapłonu i liczba kwasowa itp.), 
  • badania chromatograficzne gazów rozpuszczonych w oleju DGA na analizatorach przenośnych KELMAN oraz chromatografie stacjonarnym SRI,
  • sprzedaż oleju transformatorowego, 
  • obróbkę próżniowa oleju w celu poprawienia parametrów dielektrycznych poprzez oczyszczenie, wysuszenie i odgazowanie, 
  • usługę wirowania oleju, 
  • skup zużytego oleju transformatorowego wraz z wystawieniem karty przekazania odpadu, 
  • sprzedaż uzdatnionego silikażelu. 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!