Badanie parametrów w laboratorium olejowym - Eltel Networks

Laboratorium olejowe

Oferta naszego laboratorium olejowego obejmuje: 

 • usługi w zakresie badania i sprzedaży oleju elektroizolacyjnego używanego w urządzeniach energetycznych, np. transformatorach, przekładnikach i wyłącznikach
 • badania fizykochemiczne (zawartość wody metodą K. Fischera, napięcie przebicia, rezystywność, napięcie powierzchniowe, współczynnik stratności dielektrycznej tg δ, lepkość kinematyczna, temperatura zapłonu i liczba kwasowa itp.)
 • badania chromatograficzne gazów rozpuszczonych w oleju DGA na analizatorach przenośnych oraz chromatografie stacjonarnym
 • badania kwasowości gleby i cieczy
 • obróbkę próżniową oleju w celu poprawienia parametrów dielektrycznych poprzez oczyszczenie, wysuszenie i odgazowanie
 • sprzedaż oleju transformatorowego
 • usługę wirowania oleju
 • skup zużytego oleju transformatorowego wraz z wystawieniem karty przekazania odpadu
 • sprzedaż uzdatnionego silikażelu

Konserwacja wielu urządzeń mechanicznych wymaga okresowego badania oleju eksploatacyjnego. Wie to każdy właściciel samochodu - natomiast nie każdy wie, jak istotny jest olej w urządzeniach elektroenergetycznych. Przede wszystkim chodzi o olej transformatorowy. Parametry, które musi spełniać ciecz, przekładają się na sprawne, wydajne i bezpieczne działanie całej sieci elektroenergetycznej. Zwoje transformatorów podczas normalnej pracy intensywnie się nagrzewają i wymagają chłodzenia cieczą. Musi ona mieć bardzo wysoką rezystywność i odporność na przebicia elektryczne. Powinna też być obojętna i stabilna chemicznie. Takie wymogi spełniają oleje mineralne. Ich badanie i konserwacja to bardzo odpowiedzialne zadania. Eltel Networks posiada zaawansowane laboratorium olejowe, w którym rozpoznajemy wady i objawy zużycia zarówno używanego oleju, jak i transformatora, w którym się znajdował. Diagnostyka olejowa to jedna z naszych specjalność!

Badania oleju w laboratorium

Prace w laboratorium są nastawione na dokładne mierzenie właściwości fizykochemicznych olejów. Odpowiedni olej musi wykazywać dobrą izolacyjność elektryczną, gdyż ma bezpośredni kontakt z elementami pod napięciem. Normy obejmują również palność, zawartość wody, pierwiastków chemicznych jak wodór, kwasowość, gęstość i lepkość. Laboratorium Eltel Networks przeprowadza następujące badania parametrów elektrycznych:

 • napięcie przebicia
 • rezystywność
 • współczynnik stratności dielektrycznej tg δ

Diagnostyka olejowa bada też następujące właściwości fizyczne:

 • napięcie powierzchniowe
 • lepkość kinematyczną
 • temperaturę zapłonu
 • liczbę kwasową
 • zawartość wody – miareczkowanie metodą K. Fischera

Ponadto dysponujemy sprzętem do oznaczania ilości gazów rozpuszczonych w oleju (badanie DGA – Dissolved Gas Analysis). Służy nam do tego chromatograf stacjonarny oraz przenośne analizatory.

Większość powyższych parametrów wskazuje na różne aspekty starzenia się oleju lub sprzętów elektrycznych. Z czasem olej transformatorowy może ulegać zanieczyszczaniu. Nie da się temu całkowicie zapobiec, ponieważ – przynajmniej częściowo – pochodzi z wnętrza transformatora. Z degradacji izolacji celulozowej lub korozji pochodzą cząstki stałe, czyli osad. Pogarszają one właściwości chłodzące oleju, zwiększają starty dielektryczne, zmniejszają napięcie powierzchniowe. Zawilgocenie zwiększa ryzyko korozji, zmniejsza rezystywność i napięcie przebicia. Powolny rozkład oleju zakwasza go (rośnie liczba kwasowa) i zmniejsza temperaturę zapłonu.

Procesowanie olejów

Duże transformatory elektroenergetyczne zawierają wielkie ilości oleju, często nawet ponad kilkanaście ton. Z praktycznych i ekologicznych powodów wymiana całości często się nie opłaca. Koszty utylizacji nie są małe, do czego dochodzi zakup świeżego oleju. Oczyszczenie oleju zamiast jego wymiany prowadzi do powstania kilkudziesięciokrotnie mniej szkodliwych odpadów. W naszym laboratorium potrafimy zregenerować olej transformatorowy. Parametry jego zużycia często pozwalają spokojnie stosować go przez kolejne lata po odpowiedniej obróbce. Jest to przede wszystkim wirowanie oleju. Prowadzi to do oddzielenia cząstek stałych, czyli usunięcia szlamu. Usuwana jest też wilgoć i niepożądane domieszki gazowe. Wirowanie oleju przeprowadza się pod znacznie obniżonym ciśnieniem (obróbka próżniowa), by przyspieszyć rozdzielanie zanieczyszczeń. Znacznie poprawia ono parametry dielektryczne (rezystywność, współczynnik strat, napięcie przebicia). Obniża też zawartość wody oraz zakwaszenie oleju.

Skup i sprzedaż olejów

Jeżeli instalacja została znacznie zaniedbana, pozostaje tylko jedno - wymienić cały olej. Wtedy powstaje problem w postaci setek kilogramów szkodliwego odpadu. Pozostawiony sam sobie stanowi ryzyko wycieku do gleby i zatrucia środowiska. Na szczęście laboratorium Eltel Networks prowadzi również skup zużytych olejów. Wystawiamy kartę przekazania odpadu, dzięki czemu z formalnego punktu widzenia proces jest zatwierdzony i legalny. Ponadto prowadzimy sprzedaż nowych olejów transformatorowych oraz silikażelu. Jest to substancja czynna, używana w odwilżaczach transformatorowych. Dzięki nim zawilgacanie – realne zagrożenie dla pracy transformatora – jest znacznie ograniczone.

Eltel Networks to doświadczeni profesjonaliści. Przeprowadzamy wszelkie niezbędne badania oraz skuteczne uzdatnianie oleju transformatorowego. Dowiedz się więcej – skontaktuj się z nami!