Linie energetyczne - pracownik na słupie wysokiego napięcia - Eltel Networks

Linie energetyczne nn, SN, WN i NN

Nasze realizacje

 

Linie energetyczne nn, SN, WN, NN – co to jest i jak działa?

Linie energetyczne są kluczowymi elementami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, które umożliwiają przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości. Istnieją różne typy linii energetycznych, w tym nn, SN, WN i NN, z różnymi cechami konstrukcyjnymi, wymaganiami technicznymi i zastosowaniem. Eltel Networks zajmuje się ich bezpiecznym i profesjonalnym budowaniem, dbając przy tym o zrównoważony rozwój, ochronę zdrowia naszych pracowników oraz najwyższą jakość wykonania.

Linia energetyczna nn – oznacza niskie napięcie i jest stosowana w sieciach elektroenergetycznych do przesyłu prądu o napięciu do 1 kV.

Linia energetyczna SN - oznacza średnie napięcie i jest stosowana w sieciach elektroenergetycznych do przesyłu prądu o napięciu od 1 kV do 35 kV.

Linia energetyczna WN - oznacza wysokie napięcie i jest stosowana w sieciach elektroenergetycznych do przesyłu prądu o napięciu od 35 kV do 110 kV.

Linia energetyczna NN - oznacza najwyższe napięcie i jest stosowana w sieciach elektroenergetycznych do przesyłu prądu o napięciu powyżej 110 kV.

Podział linii na napowietrzne i kablowe

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje linii: linie napowietrzne i kablowe. Jako Eltel Networks projektujemy, budujemy i modernizujemy elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie: realizacji inwestycji w systemie „pod klucz”, realizacji inwestycji w systemie „wybuduj” dla całych obiektów bądź ich wydzielonych części, budowy, przebudowy, modernizacji linii napowietrznych wszystkich poziomów napięć (SN, 110 kV, 220 kV, 400 kV, 750 kV) w szczególności: wykonanie uziemień i fundamentów pod słupy, montaż i stawianie słupów kratowych, rurowych i strunobetonowych, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni słupów, montaż niezbędnego osprzętu liniowego, łańcuchów, izolatorowych, montaż i regulacja przewodów roboczych, odgromowych i OPGW usuwanie kolizji i realizacja skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą.

Linie napowietrzne są budowane na słupach kratowych, rurowych lub strunobetonowych, które są ustawiane wzdłuż trasy linii. Przewody są napięte na izolatorach, które zapobiegają przepływowi prądu przez słupy. Linie kablowe natomiast są układane pod ziemią lub w podziemnych korytarzach, najczęściej na terenach miejskich.

Linie napowietrzne są popularniejsze i tańsze w budowie, jednak podczas wzrostu temperatury występuje zwis przewodów, który stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób postronnych.

Eltel Networks w ramach prac dotyczących linii kablowych oferuje realizację inwestycji w systemie „pod klucz”, w systemie „wybuduj”, wykonywanie systemów kablowych 110 kV, 220 kV i 400 kV, wykonywanie wykopów i układanie tras kablowych, budowę traktów światłowodowych, wykonanie pełnych pomiarów i uruchomienie linii kablowych oraz systemów kablowych SN, wykonywanie wykopów, układanie tras kablowych SN i montaż muf i głowic SN wnętrzowych, napowietrznych.

Linie kablowe to rozwiązanie, które jest znacznie kosztowniejsze w budowie, ale daje większe bezpieczeństwo dla osób postronnych, nie wpływa negatywnie na krajobraz, a ze względu na fakt, że nie zajmuje przestrzeni nad ziemią, jest mniej uciążliwe dla otoczenia. Eksploatacja linii kablowych jest mniej inwazyjna dla środowiska, ponieważ nie wymaga regularnych wycinek drzew na terenach leśnych. Ponadto, stabilność zasilania w przypadku linii kablowych jest zwykle większa, co przekłada się na większą niezawodność tego typu sieci.

Dobór przekroju przewodu z uwzględnieniem kluczowych aspektów

W procesie wyboru przekroju przewodów linii energetycznych konieczne jest uwzględnienie wielu istotnych czynników, takich jak napięcie zasilania, odległość linii, liczba odbiorców, rodzaj energii przesyłanej, a także specyfika elektroenergetyczna danego regionu.

Różnorodność przekrojów przewodów linii energetycznych

Przewody linii energetycznych mogą mieć różne przekroje, które są uzależnione od mocy przesyłanej przez sieć. W miarę zwiększania przekroju przewodu rośnie jego zdolność przesyłowa, co umożliwia transfer większych ilości energii. Dodatkowo, większy przekrój przewodu pomaga zmniejszyć straty energii, które są wynikiem oporu przewodu. W przypadku przewodów o mniejszym przekroju energia jest tracona w formie ciepła, co negatywnie wpływa na efektywność procesu przesyłania energii.

Konstrukcje linii energetycznych

Wybór konstrukcji linii energetycznych zależy od specyficznych wymagań projektowych oraz warunków terenowych. Projektanci mają do wyboru wiele rodzajów i typów słupów o zróżnicowanych zastosowaniach, które zostają dobrane w zależności od indywidualnych potrzeb projektu.

Słupy kratowe

Słupy kratowe są często stosowane ze względu na swoją wytrzymałość i elastyczność. Za pomocą budowy opartej na kratownicach słupy mogą wytrzymać duże obciążenia, a jednocześnie są stosunkowo lekkie i łatwe w montażu. Słupy kratowe mogą wspierać linie energetyczne WN, jak i SN.

Słupy rurowe

Słupy rurowe mogą być wykonane na różnych wysokościach i być dostosowane do konkretnych potrzeb. Przykładowo stosując słupy o wysokościach między 49 a 56 metrów, tworzy się tzw. układ nadleśny, który eliminuje ryzyko uszkodzenia linii przez upadające drzewa lub odłamujące się konary. W takich obszarach nie przeprowadza się wycinki drzew i gałęzi, aby utrzymać bezpieczną odległość od przewodów energetycznych. Słupy rurowe są odporne na korozję i łatwe w utrzymaniu. Słupy rurowe mogą podtrzymywać linie energetyczne nn, SN, WN czy nawet NN.

Słupy strunobetonowe

Słupy strunobetonowe są wykonane z betonu sprężonego, co sprawia, że są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na działanie wiatru oraz związane z tym obciążenia. Są szczególnie stosowane w miejscach, gdzie występują silne wiatry lub warunki atmosferyczne wymagające większej wytrzymałości konstrukcji. Strunobetonowe słupy są również odporne na korozję i charakteryzują się długą żywotnością.

Uziemienia i fundamenty dla słupów linii energetycznych

Uziemienia oraz fundamenty pod słupy linii energetycznych są kluczowe dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa całej konstrukcji. Uziemienia służą ochronie przed porażeniem prądem w sytuacji wystąpienia zwarcia, podczas gdy fundamenty gwarantują niezachwianą pozycję słupów.

Rodzaje fundamentów pod słupy

Fundamenty słupów linii energetycznych mogą być wykonane z różnych materiałów, np. betonu i stali. Ich projektowanie powinno uwzględniać odpowiednią wytrzymałość i stabilność konstrukcji, biorąc pod uwagę warunki gruntowe oraz obciążenia wynikające z działania wiatru.

Ochrona antykorozyjna powierzchni słupów

Zabezpieczanie powierzchni słupów przed korozją jest istotne dla zapewnienia długotrwałego funkcjonowania linii energetycznych. Słupy są narażone na wpływ warunków atmosferycznych, które mogą przyczynić się do przyspieszenia procesu korozji. Ochrona antykorozyjna może obejmować różne metody, takie jak malowanie, cynkowanie czy stosowanie specjalistycznych powłok ochronnych.

Montaż i regulacja przewodów

Montaż przewodów na słupach linii energetycznych wymaga precyzji i wykorzystania specjalistycznego sprzętu. Przewody są montowane na izolatorach, a następnie napinane za pomocą odpowiedniego urządzenia. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednie naprężenie przewodów, które bezpośrednio wpływa na stabilność całej konstrukcji.

Regulacja przewodów to proces, w którym zmienia się napięcie przewodów w celu utrzymania ich właściwej pozycji na słupach. Regulacja jest niezbędna ze względu na zmiany temperatury, które mogą wpłynąć na długość przewodów i spowodować zwisy lub przemieszczenia. Należy pamiętać, że nieprawidłowe naprężenie przewodów może prowadzić do uszkodzeń.

Usuwanie kolizji i realizacja skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą

W trakcie budowy linii energetycznych może pojawić się konieczność przeprowadzenia instalacji przez drogi, rzeki, tereny zalesione i inne istniejące elementy infrastruktury. W takiej sytuacji konieczne jest wykonanie specjalnych konstrukcji, które umożliwią bezpieczne przekroczenie przeszkody.

Podsumowanie

Eltel Networks to solidny partner dla energetyki realizujący kompleksowe usługi oraz posiadający profesjonalne kompetencje na każdym etapie inwestycji. Wyróżniamy się nowoczesnym i specjalistycznym zapleczem maszynowym, projektami międzynarodowymi i ponad 60 - letnim doświadczeniem. Uważamy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w budownictwie elektroenergetycznym.