Stacje elektroenergetyczne

W ramach prac dotyczących stacji elektroenergetycznych oferujemy:

 • realizację inwestycji w systemie „pod klucz” (zaprojektuj i wybuduj), 
 • realizację inwestycji w systemie „wybuduj” dla całych obiektów bądź jego wydzielonych części,
 • budowę, przebudowę, modernizację rozdzielni energetycznych napowietrznych AIS i gazowych GIS wszystkich poziomów napięć (SN, 110 kV, 220 kV, 400 kV, 750 kV), w szczególności:
  •  kubaturowej i obiektów ogólnobudowlanych, 
  • montaż fundamentów, konstrukcji wsporczych pod aparaturę oraz oszynowania, 
  • montaż i regulacja aparatury (dla rozdzielni GIS także próżniowanie i napełnianie gazem SF6), 
  • prefabrykację i montaż szaf kablowych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, szaf LCC dla rozdzielni GIS,
  • montaż/drutowanie aparatury i szaf, 
  • układanie tras kablowych, kabli,
  • realizację systemów centralnych i ogólnostacyjnych,
  • wykonanie systemu uziemień, montaż siatki uziemiającej, 
  • wykonanie systemu uziemień, montaż siatki uziemiającej, 
  • sprawdzenia i pomiary pomontażowe części pierwotnej i wtórnej, uruchomienia i rozruchy  
 • wykonywanie systemów kablowych 110 kV, 220 kV i 400 kV, wykonywanie wykopów i układanie tras kablowych, montaż muf i głowic wnętrzowych i napowietrznych,
 • wykonywanie systemów kablowych SN, wykonywanie wykopów i układanie tras kablowych SN, montaż muf i głowic SN wnętrzowych i napowietrznych.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Eltel Networks, Stacja 400/330 kV, Alytus, Litwa

Eltel Networks Energetyka SA

Zobacz więcej

Eltel Networks, Stacja 400 kV, Stanisławów

Eltel Networks Energetyka SA

Zobacz więcej