Podstacje trakcyjne

W ramach prac dotyczących podstacji trakcyjnych do zasilania trakcji kolejowej oferujemy:

 • realizację inwestycji w systemie „pod klucz” (zaprojektuj i wybuduj)
 • realizację inwestycji w systemie „wybuduj” dla całych obiektów bądź ich wydzielonych części
 • budowę, przebudowę, modernizację podstacji trakcyjnych zasilających trakcję kolejową wszystkich poziomów napięć (nn, SN, 110 kV), w szczególności:
  • infrastruktury kubaturowej i obiektów ogólnobudowlanych, w tym prefabrykowanych budynków podstacji
  • montaż fundamentów, konstrukcji wsporczych pod aparaturę oraz oszynowanie
  • montaż i regulację aparatury, w tym układy modułowych pól 110 kV z zastosowaniem napowietrznej aparatury kompaktowej, rozdzielnic prądu przemiennego 15 kV AC, rozdzielnic prądu stałego 3 kV DC, zespołów prostownikowych, transformatorów potrzeb własnych, układów kompensacji mocy biernej, celki minusowej
  • prefabrykację i montaż szaf kablowych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, licznikowych, potrzeb własnych
  • układanie tras kablowych oraz kabli wszystkich napięć
  • realizację systemów sterowania zdalnego i lokalnego (szafy SKP – Sterownika Komunikacyjnego Podstacji, GPD – Główny Punkt Dystrybucyjny, PPD – Pośredni Punkt Dystrybucyjny)
  • wykonanie systemu uziemień, montaż siatki uziemiającej
  • sprawdzenia i pomiary pomontażowe części pierwotnej i wtórnej, uruchomienia i rozruchy
 • projektowanie i wykonywanie linii zasilających podstacje trakcyjne pracujące na napięciu – linie kablowe 110 kV oraz linie napowietrzne zasilające PT 110 kV
 • wykonywanie systemów kablowych SN, wykonywanie wykopów i układanie tras kablowych SN, montaż muf i głowic SN wnętrzowych i napowietrznych


Przeczytaj więcej  Zastosowanie rozdzielni energetycznej w podstacji trakcyjnej

 

Instruktaż podczas prac na linii kablowej wysokiego napięcia - Eltel Networks
Prace pilotażowe na linii kablowej - Eltel Network