Podstacje trakcyjne

W ramach prac dotyczących podstacji trakcyjnych do zasilania trakcji kolejowej oferujemy:

 • realizację inwestycji w systemie „pod klucz” (zaprojektuj i wybuduj)
 • realizację inwestycji w systemie „wybuduj” dla całych obiektów bądź ich wydzielonych części
 • budowę, przebudowę, modernizację podstacji trakcyjnych zasilających trakcję kolejową wszystkich poziomów napięć (nn, SN, 110 kV), w szczególności:
  • infrastruktury kubaturowej i obiektów ogólnobudowlanych, w tym prefabrykowanych budynków podstacji
  • montaż fundamentów, konstrukcji wsporczych pod aparaturę oraz oszynowanie
  • montaż i regulację aparatury, w tym układy modułowych pól 110 kV z zastosowaniem napowietrznej aparatury kompaktowej, rozdzielnic prądu przemiennego 15 kV AC, rozdzielnic prądu stałego 3 kV DC, zespołów prostownikowych, transformatorów potrzeb własnych, układów kompensacji mocy biernej, celki minusowej
  • prefabrykację i montaż szaf kablowych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, licznikowych, potrzeb własnych
  • układanie tras kablowych oraz kabli wszystkich napięć
  • realizację systemów sterowania zdalnego i lokalnego (szafy SKP – Sterownika Komunikacyjnego Podstacji, GPD – Główny Punkt Dystrybucyjny, PPD – Pośredni Punkt Dystrybucyjny)
  • wykonanie systemu uziemień, montaż siatki uziemiającej
  • sprawdzenia i pomiary pomontażowe części pierwotnej i wtórnej, uruchomienia i rozruchy
 • projektowanie i wykonywanie linii zasilających podstacje trakcyjne pracujące na napięciu – linie kablowe 110 kV oraz linie napowietrzne zasilające PT 110 kV
 • wykonywanie systemów kablowych SN, wykonywanie wykopów i układanie tras kablowych SN, montaż muf i głowic SN wnętrzowych i napowietrznych


Przeczytaj więcej  Zastosowanie rozdzielni energetycznej w podstacji trakcyjnej

 

Instruktaż podczas prac na linii kablowej wysokiego napięcia - Eltel Networks
Prace pilotażowe na linii kablowej - Eltel Network

Eltel Networks aktywnie uczestniczy w rozwoju infrastruktury kolejowej, m.in. w budowie i modernizacji podstacji trakcyjnych. Oferujemy zarówno zintegrowane rozwiązania „pod klucz”, jak i przebudowę lub serwis istniejących elementów systemu elektroenergetycznego dla transportu kolejowego.

Czym są podstacje trakcyjne?

Podstacja trakcyjna jest stacją elektroenergetyczną, której głównym zadaniem jest dostarczenie energii do sieci trakcyjnej na danym odcinku linii kolejowej. W Polsce stosowany jest system trakcji 3 kV prądu stałego i dlatego w naszym kraju buduje się podstacje trakcyjne transformatorowo-prostownikowe. Zatem, linie trakcyjne prądu stałego są zasilane poprzez podstację trakcyjną złożoną zazwyczaj z trójfazowego transformatora obniżającego napięcie oraz prostownika diodowego.

Podstacja trakcyjna - zasilanie

Każda podstacja trakcyjna zasilana jest w Polsce z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Przetwarza ona prąd przemienny trójfazowy o napięciu wynoszącym zazwyczaj 15 kV, na prąd stały o wartości 3 kV DC. To nim zasilana jest sieć trakcyjna, dzięki której prąd trafia ostatecznie do pojazdów trakcyjnych. Podstacja trakcyjna zasilanie pobiera liniami średniego lub wysokiego napięcia. Należy także pamiętać o tym, że podstacje trakcyjne wymagają ciągłego zasilania. Zatem, ze względów bezpieczeństwa są one połączone z siecią energetyki przez minimum dwie redundantne linie przesyłowe. Każda z nich musi mieć zdolność przeniesienia maksymalnej mocy całej podstacji.

Budowa podstacji trakcyjnych - projekty "pod klucz"

Jako firma wykonująca kompleksowe projekty z zakresu budowy infrastruktury elektroenergetycznej, Eltel Networks wykonuje między innymi inwestycje podstacji trakcyjnych „pod klucz”. W ich zakres wchodzą:

 • przygotowanie projektu
 • projektowanie i wykonanie linii zasilających podstacje, linii światłowodowych oraz linii trakcyjnych
 • produkcja i dostawa wyposażenia podstacji trakcyjnych
 • montaż i instalacja wszystkich elementów podstacji
 • testy przed uruchomieniem
 • finalne uruchomienie i szkolenie personelu
 • wsparcie w okresie gwarancyjnym, jak i obsługa pogwarancyjna
 • usługi i konserwacje

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w przygotowaniu i produkcji urządzeń oraz w oparciu o najnowsze technologie z zakresu budowy urządzeń elektrycznych, systemów elektroenergetycznych i linii przesyłowych, jesteśmy pewni, że nasze inwestycje są wykonane z najwyższą starannością i według najwyższych standardów.

Nowoczesne podstacje trakcyjne Eltel Networks

Inwestycje i rozwiązania proponowane przez Eltel Networks w zakresie budowy podstacji trakcyjnych stoją na najwyższym poziomie jakościowym. Jako dostawca usług w branży elektroenergetycznej gwarantujemy:

 • wysoki stopień niezawodności i bezpieczeństwa uruchamianych lub modernizowanych podstacji trakcyjnych
 • rozwiązania techniczne oparte na komponentach najwyższej klasy w celu zaspokojenia wymagań inwestorów
 • zastosowanie urządzeń dla podstacji trakcyjnych, stanowiących kompletny, zautomatyzowany system - zapewniamy minimalną ingerencję personelu technicznego, bez potrzeby okresowej konserwacji i napraw
 • wykorzystanie komponentów zapewniających pełną automatyzację sterowania podstacją trakcyjną, w tym monitorowanie stanu urządzeń oraz ich autodiagnostykę
 • kompaktowe gabaryty i wagę rozwiązania, dzięki czemu minimalizujemy zużycie materiałów
 • zgodność zastosowanego sprzętu z normami międzynarodowymi i przepisami polskiego prawa

Niezawodność i bezpieczeństwo podstacji trakcyjnych

Zapewnienie bezawaryjnej pracy podstacji trakcyjnych jest bardzo ważne ze względu na potrzebę zapewnienia ich ciągłości pracy. Wysoką niezawodność sprzętu zapewniamy poprzez:

 • wykorzystanie komponentów produkowanych przez przodujących światowych dostawców
 • zastosowanie elementów o dużej zdolności przesyłowej
 • wysoką odporność układu na prądy zwarciowe
 • wymaganą wytrzymałość mechaniczną

Natomiast wysoki poziom bezpieczeństwa osiągamy poprzez:

 • wykorzystanie wysokiej klasy elementów bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • zastosowanie zabezpieczeń niezbędnych do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa obsługi technicznej
 • monitorowanie stanu urządzeń podstacji trakcyjnej i autodiagnostykę urządzeń

Podsumowując, Eltel Networks realizuje prace elektroenergetyczne kompleksowo - od wykonania fundamentów podstacji trakcyjnej do oddania jej do użytku. Wykonujemy także modernizacje, serwis i remonty urządzeń elektroenergetycznych. Zapewniamy najwyższą jakość oferowanych usług projektowych i niezawodność zastosowanych rozwiązań.