Kompleksowa realizacja usług budowlanych - prace fundamentowe na obiektach liniowych – eltelnetworks.pl

Usługi budowlane

Eltel Networks, dysponując nowoczesnymi urządzeniami inżynierskimi oraz własnymi brygadami budowlanymi, operatorami koparek i HDS, jak również specjalistami w zakresie spawalniczym, oferuje kompleksową realizację prac budowlanych:

 • Prace fundamentowe na obiektach liniowych
  • montaż i demontaż fundamentów na liniach 110 kV, 220 kV oraz 400 kV
  • kompleksowe wykonanie monolitycznych fundamentów (prefabrykowanych lub wylewanych „na mokro”)
 • Prace fundamentowe na obiektach stacyjnych
  • montaż i demontaż fundamentów i konstrukcji wsporczych pod infrastrukturę pierwotną oraz bramki stacyjne
  • kompleksowe wykonanie monolitycznych fundamentów (prefabrykowanych lub wylewanych „na mokro”),
   płyt i mis monolitycznych oraz stanowisk pod transformatory i dławiki wraz z systemem separacji oleju (odolejania)
 • Renowację istniejących fundamentów
 • Remont, rozbudowę lub montaż nowych uziemień, iglic i masztów odgromowych
 • Prace montażowe i demontażowe w zakresie kanałów kablowych
 • Wykonanie sieci sanitarnych i deszczowych
  • trasowanie układów
  • wykonanie studni
  • wykonanie układów rurowych
  • wykonanie przyłączy do istniejących obiektów
 • Wszelkie prace ziemne na obiektach liniowych i stacyjnych SN, WN i NN
 • Wykonanie dróg, placów manewrowych, parkingów i chodników wewnętrznych na obiektach, w szczególności z kostki brukowej
 • Wykonanie ogrodzeń terenu
 • Prace murarskie i wykończeniowe w budynkach
 • Makro i mikroniwelacje terenu
wykonanie fundamentów na pod linie energetyczną – eltelnetworks.pl
Profesjonalne usługi budowlane w energetyce na obiektach stacyjnych i liniowych – eltelnetworks.pl

Branża budowlana charakteryzuje się dużą zmiennością ze względu na warunki pogodowe, uzgodnienia formalno-prawne i dopuszczenia do prac, co skutkuje nierównomiernym rozłożeniem prac budowlanych i intensyfikacją zadań w krótkich okresach czasu. Usługi budowlane Eltel Networks, w szczególności budownictwo obiektów energetycznych, są propozycją dla firm budownictwa energetycznego, budownictwa przemysłowego oraz budownictwa ogólnego, Pracujemy w trybie realizacji pakietów prac (podwykonawstwo usług budowlanych) lub jako wsparcie przy spiętrzeniu zadań i presji czasowej na inwestycjach zewnętrznych w Polsce i zagranicą (udostępnienie zasobów – brygad budowlanych). Jesteśmy rzetelni, elastyczni i otwarci na szybkie wsparcie Twojego projektu!