Usługi eksportowe

W zakresie usług eksportowych oferujemy: 

  • kompleksową realizację prac montażowych, pomiarowych, uruchomieniowych i rozruchowych w zakresie stacji AIS, GIS oraz HVDC o napięciu od 0,4 kV do 400 kV
  • kompleksową realizację prac montażowych i uruchomieniowych dla linii napowietrznych o napięciu od 110 kV do 420 kV
  • kompleksową realizację prac montażowych i uruchomieniowych dla linii kablowych 110 kV
  • usługi eksploatacyjne dla transformatorów, autotransformatorów i dławików o napięciu od 6 kV do 750 kV
  • bogate doświadczenie w realizacji projektów zagranicą (Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Liberia, Singapur, Grenlandia)

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!