Omawianie projektu - usługi formalno-prawne - Eltel Networks

Usługi formalno-prawne

Kompleksowo przygotowujemy dokumentację formalno-prawną inwestycji: 

 • realizacja inwestycji „pod klucz” w zakresie formalno-prawnym począwszy od analizy możliwych wariantów, ustalenia lokalizacji inwestycji, po uzyskanie pozwolenia na budowę i rozliczenie prac wykonawczych, obejmujące m.in.: 
  • pozyskanie zgód właścicieli nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu i uzyskanie pozwoleń na wejście w teren („prawo drogi”)
  • uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie prac budowlanych
  • wprowadzanie inwestycji do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
  • analizę i ustalanie stanów prawnych nieruchomości 
  • uzyskanie decyzji administracyjnych stanowiących trwały tytuł do nieruchomości
  • analizy oraz określenie wartości praw do nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych będących członkami zespołu
  • opracowanie projektów nasadzeń/wycinki drzew i krzewów oraz uzyskanie decyzji zezwalających na wycinkę

Posiadamy doświadczony zespół składający się przedstawicieli terenowych, specjalistów w zakresie komunikacji społecznej i procedur administracyjnych, geodetów, urbanistów oraz rzeczoznawców majątkowych. Zespół wspierany jest aktywnie przez naszych radców prawnych.

Nasza wiedza, doświadczenie i profesjonalizm w przygotowaniu i realizacji inwestycji zostały docenione poprzez przyznanie nagrody Srebrny Finalista Polish Project Excellence Award 2018 w kategorii Projekty infrastrukturalne za projekt „Budowa Stacji 400 kV Stanisławów”.


Nasze realizacje