Magazyny energii elektrycznej 3S

Magazyny energii w technologii 3S (SunSmartStore) realizują następujące funkcje:

  • poprawę bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstw i infrastruktury IT (centra danych) – dostawa energii w przypadku awarii sieci energetycznej dla odbiorców priorytetowych/ krytycznych lub podtrzymanie zasilania potrzeb własnych/ układów UPS
  • inteligentne zarządzanie energią wytworzoną ze źródeł odnawialnych
  • zmniejszenie kosztów inwestycyjnych budowy budynku technicznego lub biurowego - znaczna redukcja wskaźnika EP [kWh/m2/rok], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • redukcja strat energii elektrycznej w sieci wewnątrzzakładowej
  • proekologiczne podejście oparte na generacji mocy ze źródeł odnawialnych, prowadzące do redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • dbałość o stan środowiska naturalnego
  • korzystny wpływ na prestiż i wizerunek przedsiębiorstwa