Termowizja przestrzenna

W ramach termowizji przestrzennej oferujemy:

  • analizę temperatury wielu elementów infrastruktury elektroenergetycznej w jednej chwili
  • trójwymiarową diagnostykę obiektów (modele 3D)
  • bardzo dokładny model termowizyjny pracy stacji przy znanym obciążeniu
  • wizualizację badanego obiektu w przestrzeni oraz możliwość porównania poprzednich badań termowizyjnych

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Eltel Networks, Naziemny skaning laserowy wraz z pomiarem termowizyjnym, GPZ Olsztyn I

Eltel Networks Energetyka SA

Zobacz więcej