Termowizja przestrzenna naziemna i lotnicza

Rozwiązanie to pozwala na analizę temperatury wielu elementów infrastruktury inżynieryjnej w jednej chwili, trójwymiarową diagnostykę obiektów (modele 3D), bardzo dokładny model termowizyjny pracy np. stacji elektroenergetycznej przy znanym obciążeniu, wizualizację badanego obiektu w przestrzeni oraz możliwość porównania poprzednich badań termowizyjnych.
Badanie termowizyjne znajduje swoje zastosowanie między innymi w:

 • infrastrukturze przemysłowej
 • infrastrukturze gazowniczej i ciepłowniczej
 • infrastrukturze sieciowej w obszarze przesyłu i dystrybucji
 • infrastrukturze transportowej i wielu innych, w których występuje potrzeba analizy temperatury
 • termomodernizacji budynków - analizy przygotowawcze i wykrywanie mostków cieplnych

Eltel Networks, Naziemny skaning laserowy wraz z pomiarem termowizyjnym, GPZ Olsztyn I

Eltel Networks Energetyka SA

Wartością dodaną do standardowych pomiarów temperatury kamerami IR (ang. infrared) jest sposób prezentacji zebranych danych. Obraz przestrzenny w postaci chmury punktów, pozyskany za pomocą skanowania laserowego w technologii LiDAR, jest kolorowany w wartościach temperatury obiektów. Umożliwia to uzyskanie obiektów 3D, których temperatura jest widoczna na dużym obszarze w jednym momencie. Przy dalszej analizie pozwala to na identyfikację obiektów o temperaturze innej niż pożądana w danym miejscu, co może kwalifikować dany obiekt do oględzin, a następnie naprawy lub wymiany.

Eltel Networks jest jedną z pierwszych firm na świecie, które zastosowały w swoich pracach termowizję przestrzenną – wcześniej była ona wykorzystywana tylko przez naukowców, m.in. na stacjach polarnych.

Korzyści dla klienta:

 • pozyskanie danych nt. temperatury wielu obiektów w jednym momencie
 • wysoka rozdzielczość odczytu temperaturowego
 • inspekcja prewencyjna w infrastrukturze elektroenergetycznej
 • detekcja mostków cieplnych w obiektach budowlanych – raporty przestrzenne
 • inspekcja paneli PV pod względem efektywności pracy

Aktualnie termowizja przestrzenna staje się narzędziem coraz częściej stosowanym w elektroenergetyce. Dzięki jej zastosowaniu można dokonywać m.in. precyzyjnej diagnostyki i nadzoru nad infrastrukturą energetyczną. Usługi termowizji i analizy termicznej pozwalają szybko wykryć ukryte problemy, które mogą wystąpić w danej instalacji. Jako lider w branży elektroenergetycznej w Polsce, Eltel Networks dostarcza szereg nowatorskich usług, które wykorzystują ogromny potencjał termowizji przestrzennej.

Usługi termowizyjne - z czym są związane?

Technologia termowizji przestrzennej dotyczy monitorowania i diagnostyki różnych rodzajów obiektów oraz instalacji. Usługi termowizyjne oferowane przez Eltel Networks są związane przede wszystkim z poniższymi obszarami działalności:

 1. Elektroenergetyka - termowizja jest szeroko stosowana w tej branży do inspekcji i monitorowania instalacji elektrycznych, transformatorów, linii przesyłowych i rozdzielczych. Działanie termowizji pozwala szybko wykryć problemy takie jak przegrzewające się połączenia czy uszkodzone izolacje, które mogłyby prowadzić do awarii i przestoju w dostawie energii.

 2. Budownictwo - w tej dziedzinie analiza termiczna pomaga w identyfikacji wad izolacji cieplnej, w wykrywaniu nieszczelności czy mostków termicznych. Z tego też powodu może być szeroko stosowana do oceny efektywności energetycznej budynków.
 1. Przemysł - w tym zakresie termowizja jest wykorzystywana do kontroli procesów produkcyjnych, monitorowania maszyn czy wykrywania przepięć i usterek eksploatacyjnych. Zatem jest to świetne narzędzie, które może być szeroko stosowane do diagnostyki urządzeń i linii produkcyjnych.

Usługi termowizji przyczyniają się do poprawy efektywności, bezpieczeństwa i oszczędności w wielu dziedzinach, umożliwiając szybką identyfikację problemów i podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.

Termowizja - Olsztyn i okolice

Eltel Networks w zakresie usług termowizji dostarcza swoim klientom wiele efektywnych rozwiązań w energetyce. Zdjęcia w podczerwieni często obejmują wiele elementów jednocześnie, np. w rozdzielniach elektrycznych. Zachowana jest przy tym wysoka rozdzielczość odczytu. Umożliwia to efektywne znajdowanie wadliwych punktów. Usługi termowizyjne umożliwiają także prowadzenie inspekcji prewencyjnych instalacji elektroenergetycznych z powietrza przy pomocy drona. W ten sposób można sprawdzić stan stacji rozdzielczych czy farm fotowoltaicznych.

Termowizja (Olsztyn) daje możliwość wykonania skutecznej diagnostyki, przyczynia się do oszczędności i zwiększenia niezawodności różnych rodzajów urządzeń. Dzięki niej można poprawić efektywność działania infrastruktury energetycznej, a także zwiększyć bezpieczeństwo jej użytkowników.