Termowizja przestrzenna

W ramach termowizji przestrzennej oferujemy:

  • analizę temperatury wielu elementów infrastruktury elektroenergetycznej w jednej chwili,
  • trójwymiarową diagnostykę obiektów (modele 3D),
  • bardzo dokładny model termowizyjny pracy stacji przy znanym obciążeniu,
  • wizualizację badanego obiektu w przestrzeni oraz możliwość porównania poprzednich badań termowizyjnych.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Eltel Networks, Naziemny skaning laserowy wraz z pomiarem termowizyjnym, GPZ Olsztyn I

Eltel Networks Energetyka SA

Zobacz więcej