Termowizja przestrzenna naziemna i lotnicza

Rozwiązanie to pozwala na analizę temperatury wielu elementów infrastruktury inżynieryjnej w jednej chwili, trójwymiarową diagnostykę obiektów (modele 3D), bardzo dokładny model termowizyjny pracy np. stacji elektroenergetycznej przy znanym obciążeniu, wizualizację badanego obiektu w przestrzeni oraz możliwość porównania poprzednich badań termowizyjnych.
Badanie termowizyjne znajduje swoje zastosowanie między innymi w:

  • infrastrukturze przemysłowej
  • infrastrukturze gazowniczej i ciepłowniczej
  • infrastrukturze sieciowej w obszarze przesyłu i dystrybucji
  • infrastrukturze transportowej i wielu innych, w których występuje potrzeba analizy temperatury
  • termomodernizacji budynków - analizy przygotowawcze i wykrywanie mostków cieplnych

Eltel Networks, Naziemny skaning laserowy wraz z pomiarem termowizyjnym, GPZ Olsztyn I

Eltel Networks Energetyka SA

Wartością dodaną do standardowych pomiarów temperatury kamerami IR (ang. infrared) jest sposób prezentacji zebranych danych. Obraz przestrzenny w postaci chmury punktów, pozyskany za pomocą skanowania laserowego w technologii LiDAR, jest kolorowany w wartościach temperatury obiektów. Umożliwia to uzyskanie obiektów 3D, których temperatura jest widoczna na dużym obszarze w jednym momencie. Przy dalszej analizie pozwala to na identyfikację obiektów o temperaturze innej niż pożądana w danym miejscu, co może kwalifikować dany obiekt do oględzin, a następnie naprawy lub wymiany.

Eltel Networks jest jedną z pierwszych firm na świecie, które zastosowały w swoich pracach termowizję przestrzenną – wcześniej była ona wykorzystywana tylko przez naukowców, m.in. na stacjach polarnych.

Korzyści dla klienta:

  • pozyskanie danych nt. temperatury wielu obiektów w jednym momencie
  • wysoka rozdzielczość odczytu temperaturowego
  • inspekcja prewencyjna w infrastrukturze elektroenergetycznej
  • detekcja mostków cieplnych w obiektach budowlanych – raporty przestrzenne
  • inspekcja paneli PV pod względem efektywności pracy