Usługi GIS

W ramach oferowanych usług GIS wykonujemy: 

  • portale mapowe przedstawiające zamierzenia inwestycyjne jako element procesu komunikacji społecznej
  • przestrzenne raportowanie prac przebiegu inwestycji
  • paszportyzację – wykorzystanie systemów GIS jako bazy danych dokumentacji o obiekcie

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!