Projektowanie linii na placu budowy - Eltel

Usługi projektowe elektroenergetyczne

Usługi projektowe są realizowane przez doświadczony zespół ekspertów Eltel Networks Engineering SA.

Dokumentację projektową oraz doradztwo techniczne oferujemy na każdym etapie procesu inwestycyjnego począwszy od koncepcji, studiów wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych, projektów podstawowych, projektów budowlanych, projektów wykonawczych poprzez nadzory autorskie w terenie, a kończąc na dokumentacjach powykonawczych.

Interdyscyplinarne i międzybranżowe zespoły projektowe pozwalają na terminową realizację dokumentacji projektowej w sposób zoptymalizowany i skoordynowany przy ścisłym zapewnieniu jakości według wytycznych Systemu Zarządzania Jakością opartego na wytycznych PN-EN ISO 9001:2015.


Profesjonalnie realizujemy usługi projektowe w poniższym zakresie

Korzyści ze współpracy z nami

  • Wykorzystanie aktualnego i zaawansowanego oprogramowania skraca czas potrzebny na wykonanie zadania oraz minimalizuje ryzyko błędów w dokumentacji.

  • Prace projektowe różnych branż (elektrycznej, budowlanej, telekomunikacyjnej, drogowej) są wykonywane wewnątrz firmy, co skraca czas potrzebny na koordynację, usprawnia komunikację oraz pozwala utrzymać wysoką jakość.

  • Wysoko wykwalifikowani inżynierowie, oprócz prac projektowych, zapewniają doradztwo techniczne w zakresie doboru rozwiązań i zakupu sprzętu, umożliwiając klientom zapewnienie jakości oraz optymalizację kosztów.

  • Projekty są zarządzane przez doświadczonych kierowników projektów posiadających certyfikat IPMA oraz zaplecze techniczne, co pozwala na dotrzymanie zaplanowanych terminów i kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia merytorycznego dla całej inwestycji.

  • Współpraca z instytucjami naukowymi i specjalistycznymi firmami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z projektowaniem pozwala na rozwiązywanie nietypowych problemów projektowych i wykonawczych oraz przygotowywanie specjalistycznych audytów i raportów.

  • Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) prowadzi badania, udoskonala i opracowuje narzędzia do wykonywania specjalistycznych ekspertyz mających na celu optymalizację kosztów rozwiązań (np. optymalizacja systemów kablowych) oraz uniknięcie zbędnych kosztów (np. analizy wpływu linii na gazociąg).

  • Doświadczenie projektantów - wynikające z udziału na każdym etapie inwestycji, w tym realizacji w terenie - zapewnia wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymagań oraz specyfiki budowy.

  • Eltel Networks Engineering SA jako członek Grupy Eltel jest stabilnym i kompetentnym partnerem.

Nasze realizacje