Projektowanie linii na placu budowy - Eltel

Usługi projektowe elektroenergetyczne

Usługi projektowe są realizowane przez doświadczone zespoły ekspertów firm Eltel Networks Engineering SA (poprzednio Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt-Kraków SA) oraz Eltel Networks Energetyka SA.

Dokumentację projektową oraz doradztwo techniczne oferujemy na każdym etapie procesu inwestycyjnego począwszy od koncepcji, studiów wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych, projektów podstawowych, projektów budowlanych, projektów wykonawczych poprzez nadzory autorskie w terenie, a kończąc na dokumentacjach powykonawczych.

Interdyscyplinarne i międzybranżowe zespoły projektowe pozwalają na terminową realizację dokumentacji projektowej w sposób zoptymalizowany i skoordynowany przy ścisłym zapewnieniu jakości według wytycznych Systemu Zarządzania Jakością opartego na wytycznych PN-EN ISO 9001:2015.


Profesjonalnie realizujemy usługi projektowe w poniższym zakresie

Korzyści ze współpracy z nami

  • Wykorzystanie aktualnego i zaawansowanego oprogramowania skraca czas potrzebny na wykonanie zadania oraz minimalizuje ryzyko błędów w dokumentacji.

  • Prace projektowe różnych branż (elektrycznej, budowlanej, telekomunikacyjnej, drogowej) są wykonywane wewnątrz firmy, co skraca czas potrzebny na koordynację, usprawnia komunikację oraz pozwala utrzymać wysoką jakość.

  • Wysoko wykwalifikowani inżynierowie, oprócz prac projektowych, zapewniają doradztwo techniczne w zakresie doboru rozwiązań i zakupu sprzętu, umożliwiając klientom zapewnienie jakości oraz optymalizację kosztów.

  • Projekty są zarządzane przez doświadczonych kierowników projektów posiadających certyfikat IPMA oraz zaplecze techniczne, co pozwala na dotrzymanie zaplanowanych terminów i kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia merytorycznego dla całej inwestycji.

  • Współpraca z instytucjami naukowymi i specjalistycznymi firmami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z projektowaniem pozwala na rozwiązywanie nietypowych problemów projektowych i wykonawczych oraz przygotowywanie specjalistycznych audytów i raportów.

  • Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) prowadzi badania, udoskonala i opracowuje narzędzia do wykonywania specjalistycznych ekspertyz mających na celu optymalizację kosztów rozwiązań (np. optymalizacja systemów kablowych) oraz uniknięcie zbędnych kosztów (np. analizy wpływu linii na gazociąg).

  • Doświadczenie projektantów - wynikające z udziału na każdym etapie inwestycji, w tym realizacji w terenie - zapewnia wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymagań oraz specyfiki budowy.

  • Eltel Networks Engineering SA jako członek Grupy Eltel jest stabilnym i kompetentnym partnerem.