Instalacje telekomunikacyjne i łączność w energetyce

W zakresie elektroenergetycznych stacji rozdzielczych i dystrybucyjnych, a także zakładów przemysłowych oraz elektrowni realizujemy prace projektowe związane z łącznością i telekomunikacją. Opracowujemy kompleksowo dokumentację techniczną z uwzględnieniem wszystkich faz projektowania tzn. analizy, koncepcje, inne prace studialne, projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, harmonogramy realizacji itp. następujących środków łączności w energetyce:

  • urządzenia teletransmisji światłowodowej PDH, SDH, telezabezpieczeń
  • stanowiska nadzoru telemechaniki na obiektach i centra dyspozytorskie (urządzenia komputerowe, makiety i stoły dyspozytorskie)
  • urządzenia teletransmisji radiowej wraz z systemami antenowymi (radiodostęp, radiolinie i maszty)
  • kanalizacja teletechniczna, kable światłowodowe i metaliczne (napowietrzne, doziemne i dokanałowe) wraz z dokumentacją prawną
  • sieci komputerowe LAN i WAN oraz okablowanie strukturalne
  • urządzenia zasilania gwarantowanego AC i DC, instalacje zasilania w budynkach
  • centrale telefoniczne, łączność bezprzewodowa DECT, instalacje telefoniczne
  • instalacje kontroli dostępu, barier mikrofalowych i telewizji dozorowej
  • rozgłaszanie przewodowe

Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej związanej z instalacjami telekomunikacyjnymi zapewniamy:

  • pełną obsługę geodezyjną
  • dokumentację prawną
  • kompleksową koordynację międzybranżową projektów
  • doradztwo techniczne
  • nadzór nad realizacją prac w terenie
  • realizację dokumentacji z użyciem nowoczesnego oprogramowania