Instalacje telekomunikacyjne i łączność w energetyce

W zakresie elektroenergetycznych stacji rozdzielczych i dystrybucyjnych, a także zakładów przemysłowych oraz elektrowni realizujemy prace projektowe związane z łącznością i telekomunikacją. Opracowujemy kompleksowo dokumentację techniczną z uwzględnieniem wszystkich faz projektowania tzn. analizy, koncepcje, inne prace studialne, projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, harmonogramy realizacji itp. następujących środków łączności w energetyce:

 • urządzenia teletransmisji światłowodowej PDH, SDH, telezabezpieczeń
 • stanowiska nadzoru telemechaniki na obiektach i centra dyspozytorskie (urządzenia komputerowe, makiety i stoły dyspozytorskie)
 • urządzenia teletransmisji radiowej wraz z systemami antenowymi (radiodostęp, radiolinie i maszty)
 • kanalizacja teletechniczna, kable światłowodowe i metaliczne (napowietrzne, doziemne i dokanałowe) wraz z dokumentacją prawną
 • sieci komputerowe LAN i WAN oraz okablowanie strukturalne
 • urządzenia zasilania gwarantowanego AC i DC, instalacje zasilania w budynkach
 • centrale telefoniczne, łączność bezprzewodowa DECT, instalacje telefoniczne
 • instalacje kontroli dostępu, barier mikrofalowych i telewizji dozorowej
 • rozgłaszanie przewodowe

Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej związanej z instalacjami telekomunikacyjnymi zapewniamy:

 • pełną obsługę geodezyjną
 • dokumentację prawną
 • kompleksową koordynację międzybranżową projektów
 • doradztwo techniczne
 • nadzór nad realizacją prac w terenie
 • realizację dokumentacji z użyciem nowoczesnego oprogramowania