Konstrukcje stalowe i żelbetowe

W zakresie elektroenergetycznych konstrukcji stalowych i żelbetowych wykonujemy:

 • inwentaryzację stanu technicznego stalowych konstrukcji wsporczych dla istniejących linii elektroenergetycznych
 • projekty konstrukcji słupów kratowych wraz z badaniami na stacjach prób w skali 1:1
 • projekty konstrukcji stalowych wież telekomunikacyjnych
 • programy badań konstrukcji wsporczych na stację prób
 • projekty konstrukcji wsporczych aparatury stacji elektroenergetycznych
 • projekty fundamentów prefabrykowanych, terenowych i palowych konstrukcji wsporczych dostosowanych do lokalnych warunków terenowych,
 • projekty architektoniczne budynków stacyjnych (stacje wnętrzowe, pomieszczenia kontrolne, technologiczne i zabezpieczeń, kioski)
 • projekty usuwania awarii oraz analizy przyczyn ich wystąpienia– natychmiastowe projekty odtworzenia infrastruktury
 • projekty specjalnych rozwiązań posadowienia konstrukcji wsporczych na terenach zalewowych i działania szkód górniczych
 • analizy wytrzymałości istniejących konstrukcji wsporczych dla nowych warunków obciążenia,
 • projekty licencyjnych konstrukcji wsporczych dla linii dystrybucyjnych
 • przeglądy, analizy i opinie wykonanych zewnętrznych projektów wykonawczych konstrukcji wsporczych pod kątem ich optymalizacji, poprawności rozwiązań oraz spełnienia wymagań stawianych przez standardy i normy
 • koreferaty projektów realizowanych przez zewnętrzne biura projektowe dotyczące infrastruktury liniowej będącej na majątku Polskich Sieci Elektroenergetycznych
 • dokumentacje warsztatowe słupów dla producentów

Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej związanej z konstrukcjami stalowymi i żelbetowymi zapewniamy:

 • obsługę geodezyjną w zakresie pomiarów pionowości słupa
 • wykonanie niezbędnych ekspertyz geologicznych i geotechnicznych
 • kompleksową koordynację z zespołami elektrycznymi liniowymi w zakresie wymaganych normą gabarytów słupów
 • bogate archiwum konstrukcji wsporczych wykorzystywanych na terenie Polski od 1949 roku
 • doradztwo techniczne
 • nadzór nad realizacją prac w terenie
 • realizację dokumentacji z użyciem nowoczesnego oprogramowania: PLS-Tower, PLS-Pole, BOCAD, AutoCAD i innych
 • realizacja dokumentacji projektowej metodą BIM