Odnawialne Źródła Energii

W zakresie odnawialnych źródeł energii na terenie Polski prowadzimy prace projektowe związane z opracowywaniem projektów budowlanych i wykonawczych:

Dodatkowo:

 • wykonujemy analizy due dilligance inwestycji wiatrowych i fotowoltaicznych
 • optymalizujemy proponowane rozwiązania techniczne
 • koordynujemy i uzgadniamy dokumentację techniczną z operatorami systemów dystrybucyjnych oraz przesyłowego
 • wykonujemy analizy opłacalności instalacji bateryjnych magazynów energii wraz z doborem odpowiedniej technologii bateryjnej w zależności od spodziewanej funkcjonalności

Podczas realizacji naszych projektów wykorzystujemy następujące metody i narzędzia:

Zapewniamy:

 • obsługę geodezyjną
 • wykonanie niezbędnych ekspertyz geologicznych i geotechnicznych
 • obsługę specjalistów do pozyskania prawa drogi
 • wykonanie prac planistycznych
 • wykonanie ekspertyz związanych z ochroną środowiska
 • kompleksową koordynację międzybranżową projektów
 • doradztwo techniczne i prawne
 • nadzór nad realizacją prac w terenie
 • realizację dokumentacji z użyciem nowoczesnego oprogramowania: PLS-CADD, PLS-Tower, CYMCAP, EPlan, Auto CAD i innych, oraz raportowanie inwestycji przy wykorzystaniu oprogramowania systemów informacji przestrzennej (ArcGIS®, QGIS®)
 • realizacja dokumentacji projektowej metodą BIM