Specjaliści Eltel Networks w trakcie realizacji projektu - Eltel Networks

Realizacje

Dla naszych klientów wykonujemy nowe projekty elektroenergetyczne oraz prace modernizacyjne istniejących obiektów w zakresie linii napowietrznych, kablowych czy stacji elektroenergetycznych z zachowaniem najwyższych norm jakości i zasad bezpieczeństwa pracy.

Dołącz do nas

Kontakt

Inwestorzy chwalą i doceniają współpracę z nami!

Prace wykonano z należytą starannością, terminowo, zgodnie z warunkami umowy oraz przyjętymi do stosowania normami technicznymi, a ich jakość oceniamy jako bardzo dobrą. Firmę uważamy za rzetelną i godną polecenia.

TAURON Dystrybucja SA

Działamy w sektorze energetycznym w Polsce od ponad 60-ciu lat. W ramach prowadzonych prac realizujemy kompleksowe projekty inwestycyjne budownictwa elektroenergetycznego, co wymaga wiedzy w zakresie złożonego procesu zarządzania projektami, projektowania, prawa drogi, zaopatrzenia, logistyki, zarządzania placem budowy, prac budowlano-montażowych i rozruchu.

Case study

Case study

Projekty i kompleksowe realizacje wykonane dla naszych klientów z branży elektroenergetycznej w Polsce i zagranicą.

Zobacz więcej

Nasze działania prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych kierowników projektu posiadających duże doświadczenie w branży elektroenergetycznej. Zamówione projekty linii energetycznych (nn, SN, WN, NN), sieci dystrybucyjnych czy stacji elektroenergetycznych dostarczamy zawsze na czas, często wykonane w systemie "pod klucz", z zachowaniem wysokiej jakości wykonania, bezpieczeństwa pracy i w ramach założonego budżetu.

Lista realizacji wykonanych przez Eltel Networks obejmuje zarówno inwestycje w Polsce, jak i rynki zagraniczne, m.in. Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Liberia, Singapur, Grenlandia.

Nasi klienci to głównie spółki zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, operatorzy i dostawcy systemów telekomunikacyjnych, elektrownie i elektrociepłownie, jak również generalni wykonawcy obiektów elektroenergetycznych.

Wykonywaliśmy kompleksowe projekty bądź prace elektroenergetyczne dla:

POLSKA

 • Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów (2019-2022)
 • Prace remontowe na linii 400 kV Ostrów – Pasikurowice (2019-2020)
 • Budowa podstacji trakcyjnych 110/15 kV + 3 kV DC: Polichna, Pułankowice, Niedrzwica, Wilkołaz (2018-2020)​
 • Rozbudowa i modernizacja linii 400 kV Czarna – Pasikurowice (2018-2021)
 • Budowa linii 400 kV Jasiniec-Pątnów ​(2017-2021)​
 • Budowa linii 400 kV Gdańsk-Pelplin-Grudziądz (2017-2020)​
 • Modernizacja stacji 400/110 kV Narew (2017-2019)​
 • Modernizacja stacji 110/15 kV Nowotki (2017-2019)​
 • Prace remontowe na linii 400 kV Morzyczyn – Dunowo realizowane w technologii „prac pod napięciem” (2017-2018)
 • Świadczenie usług eksploatacyjnych stacyjnych na obiektach najwyższych napięć (2016-2021)
 • Przebudowa stacji 220/110 kV Joachimów (2015-2019)​
 • Modernizacja stacji 220/110 kV Czerwonak (2015-2019)​
 • Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Krajnik (2014-2021)
 • Budowa linii 110 kV Wolbrom-Miechów (2014-2017)​
 • Modernizacja linii 400 kV Rogowiec - Miłosna oraz Miłosna – Płock w technologii prac pod napięciem o długości 460 km (2014)​
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie Eltel Networks w Olsztynie (2014)
 • Budowa farmy wiatrowej Kukinia II o mocy 6,9 MW (2014)
 • Budowa stacji 400 kV Stanisławów (2013-2017)​
 • Budowa linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów OHL (2013-2017)
 • Modernizacja linii 400 kV Płock-Miłosna-Mościska-Rogowiec (2013)
 • Budowa dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice – Wrocław (2012-2016)
 • Rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV (wraz z modernizacją rozdzielni 220 kV i budową nowej rozdzielni 110 kV) (2012-2015)​
 • Budowa linii 110 kV Nowogród Bobrzański-Zakładowa (2011-2017)
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę dla dwutorowej linii 400 kV Ełk – granica RP (2011-2015)​
 • Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem prac dla budowy stacji transformatorowej 110/15 kV Gdynia Stocznia (2011-2013)​
 • Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej i przebudowa ciągu liniowego 110 kV Słupsk Poznańska – Słupsk Hubalczyków – Darżyno – Lębork Krzywoustego​ (2010-2013)
 • Budowa dwutorowej linii 400 kV Kromolice – Pątnów (2010-2013)​

ZAGRANICA